TU/e’ers verslappen in het volgen van coronaregels

Van de TU/e-medewerkers zegt 48 procent zich steeds minder aan de coronaregels te houden, aanzienlijk meer dan landelijk het geval is (39 procent). Van de TU/e-studenten beweert 65 procent ze steeds minder goed te respecteren. Deze cijfers zijn afkomstig uit een enquête van onderzoeksbureau Newcom. Dat bureau legde aan studenten en medewerkers van zes universiteiten en drie hogescholen vragen voor over onder meer hun mentale gesteldheid en over hun tevredenheid over het thuiswerken en het onderwijs op afstand.

door
foto Shutterstock

In totaal namen van de negen participerende instellingen 2.073 personen deel aan het onderzoek: 1.202 studenten en 871 medewerkers.  Daarvan waren er 238 afkomstig van de TU/e, en met een aandeel van 65 procent waren de studenten daarbij in de meerderheid.

Het onderzoek van Newcom is geïnitieerd door U-Today, het onafhankelijk nieuwsmedium van Universiteit Twente, en acht andere nieuwssites, waaronder Cursor, hebben er hun medewerking aan verleend. De landelijke cijfers en TU/e-cijfers zijn op alle onderdelen met elkaar vergeleken.

Naast dit onderzoek van Newcom heeft de TU/e vorige week ook een eigen onderzoek naar het welzijn van de medewerkers en studenten uitgezet. Daar hebben ondertussen al meer dan 1.200 mensen aan deelgenomen en de resultaten daarvan worden binnen enkele weken verwacht.

Last

TU/e-medewerkers ervaren meer last van de coronacrisis dan landelijk het geval al is, blijkt uit het Newcom-onderzoek. Iets meer dan één op de drie TU/e-medewerkers zegt hier veel last van te hebben (37 procent ten opzichte van 27 procent landelijk). Ook de helft van de studenten (TU/e en landelijk) heeft hier veel of zeer veel last van.

Die last kenmerkt zich door sombere gevoelens en gebrek aan energie. Maar liefst zeven op de tien studenten aan de TU/e zegt die gevoelens te ervaren. Zo’n zes van de tien TU/e-medewerkers ervaren regelmatig mentale klachten door het thuiswerken. Dat is aanzienlijk hoger dan bij andere universiteiten en hogescholen, waar vier op de tien daar last van zeggen te hebben. Ook ervaren TU/e-medewerkers vaker lichamelijke klachten door thuiswerken dan landelijk het geval is.

Economische gevolgen

Medewerkers maken zich om de economische gevolgen van de crisis de grootste zorgen. Daarbij loopt de TU/e gelijk op met de rest van onderwijs-Nederland. Voor de studenten gaan de grootste zorgen over de eigen bewegingsvrijheid, waarbij TU/e-studenten dat belangrijker vinden dan landelijk het geval is.

We beginnen ook te verslappen met het volgen van de regels: maar liefst 48 procent van de TU/e-medewerkers zegt zich steeds minder aan deze regels te houden, wat aanzienlijk meer is dan landelijk het geval is (39 procent). Van de TU/e-studenten houdt 65 procent zich steeds minder goed aan de regels, een percentage dat ook aanzienlijk hoger ligt dan landelijk onder de studenten (57 procent). Wel wordt gezegd dat men het nut ervan inziet. Mogelijk is deze verslapping van het willen volgen van de regels te verklaren doordat de regels in de Brainport-regio al langer van kracht zijn dan buiten Brabant. Op basis van deze cijfers is dat echter niet te achterhalen.

Thuiswerken na de crisis?

De vraag die Cursor eerder stelde, ‘wil je meer thuis gaan werken na de coronacrisis?’, kwam ook in dit onderzoek terug. Gezien de vraagstelling is deze niet één-op-één te vergelijken, maar de meningen liggen ver uit elkaar op de TU/e. 36 procent is helemaal klaar met thuiswerken en gaat weer naar kantoor zodra dit mag. 51 procent zou graag één of twee dagen per week thuis willen werken na de crisis, en 13 procent wil zo veel mogelijk thuiswerken.

Het thuiswerken krijgt van TU/e-medewerkers een 6,4 als rapportcijfer. Dat is iets lager dan de 6,7 die landelijk gegeven wordt. Het werken op de instelling wordt beter beoordeeld en krijgt een 7,9, hoger dan het landelijk gemiddelde. De werkdruk en werk-privé-balans bij de TU/e kunnen rekenen op lage rapportcijfers: respectievelijk 5,7 en 5,9.

Bij studenten is de helft tevreden met hoe de onderwijsinstelling zich heeft aangepast aan de nieuwe situatie. Acht op de tien TU/e-studenten heeft thuis wel moeite met het concentreren tijdens het studeren en de helft van onze studenten zegt (veel) minder te doen aan de studie dan voor de crisis. Ze geven het thuisstuderen dan ook een onvoldoende: 4,6 (4,7 landelijk).

Disclaimer: de resultaten zijn slechts indicatief gezien de lage respons, maar schetsen wel een bepaald beeld en richting. Om echt betrouwbare uitspraken te kunnen doen, zou de steekproef idealiter circa driehonderd deelnemers per doelgroep moeten hebben. Dat is bij het onderzoek van de TU/e zelf al ruim gehaald en dat kan hopelijk de indicatie van dit onderzoek verder vorm geven.

Deel dit artikel