Nieuwe cao universiteiten: loonsverhoging en bonus

Universitaire medewerkers krijgen een loonsverhoging van 3 procent plus een bonus van 750 euro. Tenminste, als de achterban het akkoord van de onderhandelaars goedkeurt.

door
foto Focality Media

De nieuwe cao gaat tot 1 januari 2021 gelden. De loonsverhoging geldt vanaf 1 juni. Wie op dat moment aan de universiteit werkt, krijgt bovendien een eenmalige uitkering van 750 euro bruto (of voor de deeltijders: een deel daarvan).

De onderhandelaars zien de gevolgen van de coronacrisis voor het tijdelijke personeel en reserveren daar geld voor: 0,45 procent van de ‘loonruimte’. Daarmee bedoelen ze 0,45 procent van de totale loonkosten aan de universiteiten.

Solidariteit

“Dit is een bijzondere afspraak die uiting geeft aan de solidariteit en betrokkenheid met universitaire medewerkers met tijdelijke contracten”, schrijven de onderhandelaars.

Over de besteding van dat geld worden nog nadere afspraken gemaakt. Het gaat bijvoorbeeld om verlenging van tijdelijke contracten van onderzoekers, promovendi en docenten, maar ook van het ondersteunende personeel dat hen bij hun werkzaamheden helpt.

Appeltje-eitje

Uiterlijk 5 juni moet bekend zijn of de werkgevers (verenigd in de VSNU) en de leden van de vakbonden (FNV, CNV Overheid, AOb en AC/FBZ) instemmen met het akkoord. Marjo van der Valk, woordvoerder namens de gezamenlijke vakbonden aan de TU/e, was positief verrast door de snelheid waarmee het akkoord er is gekomen. "Normaal kan zo'n onderhandelingsproces lang duren, maar blijkbaar helpt de coronacrisis hierin en is men eerder geneigd om compromissen te sluiten. Ik snap dat men de mensen hiermee een hart onder de riem wil steken." Van der Valk verwacht weinig problemen om dit akkoord erdoor te krijgen bij de leden: "Dit is appeltje-eitje. Ik geloof niet dat iemand dit een slecht idee zal vinden."

Ombudspersoon

Er is ook afgesproken dat alle universiteiten een ombudspersoon (of: ombudsfunctie) gaan invoeren, waar medewerkers terechtkunnen als ze een conflict hebben. Over ruim een jaar zou het bij alle universiteiten zover moeten zijn. Het College van Bestuur, de vakbonden en de universiteitsraad praten al langer over het aanstellen van een ombudsman voor de TU/e. "Als je met een probleem intern niet verder komt, is het belangrijk dat er een hoger orgaan is waartoe je je kunt wenden voor onafhankelijke waarheidsbevinding", zegt Van der Valk van de gezamenlijke vakbonden. Ze benadrukt: "Ik hoop dat we er zelden of nooit een beroep op hoeven te doen."

Deel dit artikel