Ook de U-raad dringt aan op snelle komst ombudsman

De universiteitsraad wil graag dat nog dit jaar een ombudsman wordt aangesteld aan de TU/e. Eind vorig jaar liet Marjo van der Valk, aan de TU/e woordvoerster van de vakbonden, nog weten dat de bonden daar al vijftien jaar voor pleiten. Nicole Ummelen, vicevoorzitter van de TU/e, wilde gisteren in de U-raadsvergadering geen definitieve toezegging doen, maar zei de resultaten af te wachten van een landelijke pilot op vier andere universiteiten.

door
foto Shutterstock

Martijn Klabbers, lid van de personeelsfractie PUR, wilde gisteren in de vergadering van de U-raad met het College van Bestuur graag een antwoord op de vraag of het CvB al een besluit genomen heeft tot het aanstellen van een ombudsman voor de TU/e. Volgens Klabbers is dat een functionaris waar de TU/e behoefte aan heeft en die een wezenlijke toevoeging biedt naast de vertrouwenspersonen die nu al actief zijn aan de TU/e. 

Marjo van der Valk van de vakbonden sprak er zich net voor de kerstvakantie in gelijke bewoordingen over uit: “Zo’n ombudsman opereert onafhankelijk, gaat gedegen onderzoek doen, stukken lezen, met mensen praten en daarmee geef je als CvB een deel van de controle uit handen. De ombudsman heeft veel meer macht dan de vertrouwenspersonen waar de universiteit nu mee werkt. Ik kan me voorstellen dat men daar in het verleden wel angst voor had.”  

Pilotprojecten

Op dit moment lopen aan vier Nederlandse universiteiten pilotprojecten met een ombudsman, te weten aan de Universiteit Twente, de TU Delft, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Maastricht. De Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam hebben al een ombudsman. Eind januari liet OCW-minister Ingrid van Engelshoven nog weten dat ze tot dit experiment is afgelopen, universiteiten niet wil verplichten om een ombudsman in dienst te nemen. De PvdA en regeringspartij D66 pleiten er al langer voor dat deze functie wettelijk wordt verankerd. Van Engelshoven zei wel het gesprek te willen aangaan over de rol van vertrouwenspersonen.

Nicole Ummelen vertelde de U-raad dat de TU/e werkt aan een strategisch plan dat moet leiden tot het vergroten van de sociale veiligheid, en zei er voor open te staan als een ombudsman de universiteit op dat vlak verder helpt. Maar ze zei tevens nog niet overtuigd te zijn dat het aanstellen van zo'n functionaris daarvoor de enige oplossing is. “Er zitten meer aspecten aan de nieuwe strategie die we aan het ontwikkelen zijn voor het waarborgen van sociale veiligheid. We wachten daarom de resulaten af van de pilot die daar nu voor loopt.”

In april zouden daar bij een tussenevaluatie de eerste resulaten van bekend moeten zijn. Ummelen wil er voor de zomervakantie een beslissing over nemen.

Deel dit artikel