Nuffic: kwart internationale studenten komt sowieso niet

Slechts vier op de tien aspirant-studenten van buiten Europa is nog steeds vastbesloten om naar Nederland te komen, blijkt uit een enquête van Nuffic. Een kwart ziet vanwege de coronacrisis af van zijn aanmelding en de rest twijfelt. Rector Frank Baaijens zei gisteren in de vergadering met de U-raad ook minder internationals te verwachten. “We baseren ons daarbij onder meer op de ontwikkelingen die nu al gaande zijn in het Verenigd Koninkrijk en de VS.”

door
foto Andrey Popov / Shutterstock

Door de coronacrisis is de kans groot dat hogescholen en universiteiten straks minder buitenlandse studenten kunnen verwelkomen. Maar hoeveel minder? Als voor de TU/e gekeken wordt naar de vooraanmeldingscijfers voor de bacheloropleidingen voor het komend collegejaar, waarbij voor internationals de deadline voor aanmelden op 1 mei lag, is daar nog geen terugval te zien. Op dit moment hebben 1.015 studenten uit de Europese Economische Ruimte (EER) zich aangemeld en 1.191 van buiten Europa. Voor Nederlandse vooraanmelders staat de teller nu op 2.139, en die hebben nog vijf dagen de tijd tot 1 juni om zich aan te melden. Natuurlijk komen niet al die studenten naar Eindhoven, en vooral de internationals melden zich bij diverse instellingen aan en maken later hun keuze.

Internationaliseringsorganisatie Nuffic peilde eind april de meningen van 941 potentiële studenten uit landen zoals China, India en Brazilië. De enquête werd uitgezet in de tien niet-EU-landen waar Nuffic een zogeheten Netherlands education support office (Neso-kantoor) heeft. Ook tijdens de coronacrisis blijft de belangstelling voor een studie aan een Nederlandse universiteit of hogeschool groot, meldt Nuffic. Tachtig procent van de ondervraagde studenten is daar nog steeds in geïnteresseerd.

Twijfel

Van die groep wil veertig procent zich nog altijd inschrijven. Ongeveer een kwart denkt er door de coronacrisis van af te moeten zien. Ruim een derde twijfelt nog. Van de potentiële studenten antwoordt 38 procent dat ze op dit moment zoals gepland naar Nederland willen komen om fysieke werkgroepen en colleges te volgen. Eén op de tien studenten vindt online onderwijs juist een goede optie.

Anderen stellen hun komst liever uit, tot het eerstvolgende startmoment (14 procent), of anders tot volgend studiejaar (21 procent). Een klein deel, slechts vier procent, kiest voor een opleiding in eigen land, en dertien procent verkeert nog in twijfel. Wie in Nederland wil studeren, moet wel op het vliegtuig kunnen stappen. Ruim de helft van de ondervraagde studenten vreest door reisbeperkingen niet hierheen te kunnen komen. Er zijn ook geldzorgen: studenten denken minder makkelijk een studiebeurs te kunnen krijgen of zitten door de coronacrisis in onzekerheid over hun inkomen.

Uitstel

De komst van buitenlandse studenten houdt de gemoederen al langere tijd bezig. Het Britse onderzoeksbureau QS stelde al eerder dat ruim de helft van de jongeren zijn studieplannen naar Europa een jaartje uitstelt vanwege het coronavirus.

Philip de Goey, decaan van de TU/e-faculteit Werktuigbouwkunde, vertelde onlangs aan Cursor dat hij er serieus rekening mee houdt dat van buiten Europa nagenoeg geen internationals aan de bachelor van W gaan beginnen. Dit, ondanks het feit dat zich er wel 430 internationals voor hebben aangemeld, waarvan 242 van buiten Europa. Hij verwacht dat in september het merendeel van de eerstejaars uit Nederland afkomstig zal zijn, zo rond de driehonderd, en nog zo’n vijftig uit de EER.

Rector Frank Baaijens vertelde de U-raad gisteren op dit moment geen definitieve inschatting van het aantal internationals te kunnen maken voor het nieuwe collegejaar. “We verwachten op basis van wat we nu al zien gebeuren aan universiteiten in het Verenigd Koninkrijk en de VS, wel een teruggang, maar pas in september zullen we zien hoe we er dan werkelijk voor staan.”

Deel dit artikel