Geen BSA voor hbo’ers, nog wel voor universitaire studenten

Eerstejaars hbo-studenten hoeven dit collegejaar vanwege de coronacrisis niet aan de BSA-norm te voldoen. De universiteiten zien nog niets in zo’n generieke coulancemaatregel. Het College van Bestuur van de TU/e maakte gisteren bekend dat een specifieke opleiding zo’n coulancemaatregel eventueel wel kan nemen voor eerstejaars. De studenten die dit betreft, worden hier dan vóór 1 februari 2021 over geïnformeerd.

door
foto Shyntartanya / Shutterstock

‘Aangezien het onderwijs aan eerstejaars vrijwel volledig wordt aangeboden en er afgelopen studiejaar nauwelijks studievertraging is ontstaan, verwachten we vooralsnog geen studievertraging bij eerstejaars.’ Dat schreef Susanne van Weelden, secretaris van de TU/e, gisteren in de update die het College van Bestuur wekelijks verspreidt met betrekking tot de coronacrisis. Het CvB ziet daarom nu nog geen aanleiding om een generieke coulancemaatregel voor het BSA te nemen. Een besluit dat is afgestemd met de andere Nederlandse universiteiten.

Medio maart bleek dat hogescholen en universiteiten verschillend denken over de toepassing van het bindend studieadvies in coronatijd. De hogescholen besloten al snel dat het BSA voor alle eerstejaars moest worden uitgesteld. Iedereen mocht door naar het tweede jaar en de ontbrekende vakken later inhalen. Een enkele hogeschool schortte het BSA zelfs helemaal op.

Andere koers

Een deel van de universiteiten voer een andere koers. Wageningen bijvoorbeeld verlaagde de norm voor het BSA, maar schafte hem niet af. Andere universiteiten gingen checken of de vertraging die studenten opliepen wel echt door de coronacrisis kwam. Eerste analyses wezen bovendien uit dat studenten in de eerste coronagolf nauwelijks minder studiepunten hadden behaald.

Het CvB zegt nu het studieaanbod en de studievoortgang van studenten nauwkeurig te blijven monitoren. In de update staat waar dat eventueel toe kan leiden: ‘Indien dit hier aanleiding toe geeft, zal een specifieke opleiding in overleg met de opleidingscommissie alsnog kunnen besluiten een coulancemaatregel te nemen voor de eerstejaars in die opleiding’.

De universiteiten wisselen landelijk uit waar en hoe coulance wordt geboden. Volgens het CvB is het daarnaast binnen de bestaande regelingen altijd nog mogelijk voor individuele studenten om coulance aan te vragen mocht iemand onevenredig in de knel komen. Geadviseerd wordt om daarover contact op te nemen met de studieadviseur.

Teleurgesteld

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is teleurgesteld. “De situatie voor de huidige eerstejaars is alleen maar ingewikkelder geworden omdat zij helemaal geen onderwijs buiten de coronacrisis kennen”, zegt voorzitter Lyle Muns. Ook vindt hij het vreemd dat de hogescholen wel generiek uitstel verlenen en de universiteiten niet.

Naar aanleiding van de coronacrisis is er veel discussie over het BSA. De Tweede Kamer wil dat minister Ingrid van Engelshoven met de instellingen gaat praten over de afschaffing ervan. Zij voelt er wel wat voor, maar het hoger onderwijs heeft grote bedenkingen.

Deel dit artikel