Studievertraging valt mee in coronatijd

Het waren zware maanden voor docenten en studenten, en de crisis is nog niet voorbij, maar één ding is in elk geval gelukt: studenten hebben nauwelijks studievertraging opgelopen. Dat blijkt uit de eerste analyses. Ook aan de TU/e lijkt volgens bestuurswoordvoerder Ivo Jongsma geen sprake te zijn van enorme vertragingen. De slaagpercentages bij de vakken zijn vrijwel gelijk, en zelfs licht hoger dan voorgaande jaren, meldt hij.

door
foto Cookie Studio / Shutterstock

De lockdown en de coronacrisis konden weleens een enorme impact op studenten hebben, dacht zo ongeveer iedereen het afgelopen studiejaar. Docenten zetten vastberaden de schouders eronder en in een mum van tijd ging het onderwijs online door. En met succes, meldt de Vrije Universiteit Amsterdam. Die heeft gekeken hoeveel studiepunten de studenten afgelopen studiejaar behaalden. Het patroon is duidelijk: de verschillen met andere jaren zijn klein.

Alle studiepunten

In de masteropleidingen hebben naar verhouding evenveel studenten de volle zestig studiepunten behaald als in voorgaande jaren. In de bachelor zijn er zelfs iets meer studenten die alle punten hebben binnengesleept. Alleen bij geneeskunde en tandheelkunde is het anders. Daar lopen eerste- en tweedejaars bachelorstudenten gemiddeld één vak van zes studiepunten achter. In de master zijn het gemiddeld twee vakken.

Maar ideaal is anders. Studenten waarderen het online-onderwijs minder dan het gewone onderwijs, schrijft de VU. Liever zouden ze fysieke lessen hebben. 'Mede vanwege een gebrek aan motivatie besteden studenten minder tijd aan hun studie, blijkt uit een onderzoek onder VU studenten.'  Het is ook de vraag of het onderwijs dezelfde kwaliteit heeft als anders – hoe goed docenten ook hun best doen.

Vergelijkbare resultaten

De vertraging lijkt dus mee te vallen. Volgens de VU zien andere algemene universiteiten vergelijkbare resultaten, en ook in het hbo zou het herkend worden. Bij de Hogeschool Rotterdam is studievertraging inderdaad niet bij alle opleidingen vanzelfsprekend.

Ook aan de TU/e lijkt geen sprake van enorme vertragingen. De slaagpercentages bij de vakken zijn vrijwel gelijk, en zelfs licht hoger dan voorgaande jaren, meldt bestuurswoordvoerder Ivo Jongsma. Patrick Groothuis, directeur van Education & Student Affairs (ESA) voegt er aan toe dat de complete analyse inclusief het aantal studiepunten, de impact op het afstuderen en op de stages nog gaande is binnen zijn afdeling. "Dat onderzoek zal binnen twee maanden worden afgerond", aldus Groothuis.

Geld terug?

In de politiek gaan stemmen op om alle studenten voor de problemen met corona te compenseren, bijvoorbeeld door een deel van het collegegeld terug te geven. Er gaan ook petities van die strekking rond. Minister Ingrid van Engelshoven hield de boot af: eerst maar eens kijken of studenten inderdaad vertraging oplopen en of ze die niet kunnen inhalen, was haar antwoord. Specifieke groepen studenten kunnen natuurlijk problemen ondervinden met stages of praktijkonderwijs, maar voor het leeuwendeel geldt dat vermoedelijk niet. Als studievertraging het criterium is, zullen maar weinig studenten voor extra steun in aanmerking komen.

Deel dit artikel