Vrouwen in de wetenschap op achterstand tijdens coronapandemie

Wetenschappers waren tijdens de coronapandemie opvallend productief, maar mannen meer dan vrouwen. Ongelijk verdeelde zorgtaken kunnen daarvan de oorzaak zijn, denkt uitgeverij Elsevier.

door
foto FamVeld / Shutterstock

Er was al eerder voor gewaarschuwd: vrouwelijke wetenschappers hebben meer last van de corona-lockdown dan mannen. Een nieuwe studie van uitgeverij Elsevier lijkt dat te bevestigen. De ruim tweeduizend wetenschappelijke tijdschriften van Elsevier ontvingen dit jaar in de maanden februari tot en met mei 58 procent meer artikelen dan in diezelfde periode in 2018 en 2019. Voor een vakgebied als gezondheid en geneeskunde ging het zelfs om een toename van 92 procent.

Vrouwen droegen daar minder aan bij dan mannen, die significant meer artikelen inleverden. Dat geldt voor de wetenschapsgebieden gezondheid & geneeskunde, natuur & techniek en voor sociale wetenschappen & economie. Maar ook binnen de groep vrouwen waren er verschillen: ervaren wetenschappers hadden meer last van de lockdown dan promovendi en beginnende wetenschappers, die minder vaak kinderen en zorgtaken hebben.

TU/e

TU/e’s Chief Diversity Officer Evangelia Demerouti erkent dat vrouwen meer zorgtaken vervullen dan mannen, maar zet nog wel wat vraagtekens bij dit onderzoek van de uitgeverij. “Ik zou graag willen weten hoe het staat met het percentage afwijzingen per gender. Vrouwen hebben minder kans om een manuscript geaccepteerd te krijgen dan mannen.” Ook vraagt zij zich af hoe de productiviteit is gemeten. “Naast publiceren moeten we ook projectgelden aanvragen, collega’s en aio’s ondersteunen bij hun onderzoek, onderwijs geven, papers reviewen, et cetera.”

Ongelijkheid

Volgens de auteurs dreigt de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen verder toe te nemen. Want de hoeveelheid publicaties en citaties is nog altijd zeer bepalend voor de loopbaan van wetenschappers. Demerouti: “Met het aantal publicaties kan nog steeds snel - één aspect van - productiviteit gecheckt worden. Het is echter niet een allesomvattende indicator.”

De auteurs roepen onderzoeksfinanciers en sollicitatiecommissies op om de aantallen publicaties die tijdens de pandemie zijn gedaan, minder zwaar te laten meewegen. Die gedachte past bij de beweging die wetenschappers op een andere manier wil ‘erkennen en waarderen’.

Demerouti is het ermee eens dat het aantal publicaties tijdens de pandemie niet moet tellen voor vrouwen. "Ik weet trouwens dat ook mannen met jonge kinderen er last van hebben dat ze in deze tijd tot minder publicaties komen.” 

Deel dit artikel