Fausto Gallucci. Foto | Angeline Swinkels

Fausto Gallucci nieuwe decaan Scheikundige Technologie

Het College van Bestuur van de TU/e heeft Fausto Gallucci met ingang van 1 oktober benoemd tot de nieuwe decaan van de faculteit Chemical Engineering and Chemistry. De Italiaan is vanaf dat moment de derde internationale decaan van de TU/e. Gallucci volgt Emiel Hensen op, die sinds 2016 de decaan was.

door
foto Angeline Swinkels

Gallucci (1974) leidt de onderzoeksgroep Inorganic membranes and membrane reactors van de TU/e, die zo'n dertig wetenschappers telt. Hij is sinds 2010 verbonden aan de TU/e, in eerste instantie als universitair docent. In 2015 werd hij universitair hoofddocent en in 2018 hoogleraar.

De nieuwe decaan begon al vroeg in zijn carrière met bestuurlijke activiteiten. Aan de Universiteit van Calabrië, waar hij zijn titel als chemisch ingenieur behaalde, was hij voorzitter van de studievereniging. In zijn professionele loopbaan was en is hij lid van een reeks besturen en commissies. Verder coördineert hij verschillende grote Europese onderzoeksprojecten.

Samenwerking

 “Ik ben vereerd en blij als decaan aan de slag te mogen gaan”, zegt Gallucci. “Ik ben trots op deze faculteit, waar chemie en chemische technologie naast elkaar bestaan en beide van zeer hoge kwaliteit zijn. Ik wil die kwaliteit nog verder verhogen door wetenschappelijke excellentie te bevorderen en meer talenten aan te trekken. Ook wil ik ons onderwijsaanbod verder verbeteren om nog meer studenten te krijgen.” Andere belangrijke doelstellingen voor hem zijn de internationale reputatie en het intensiveren van de samenwerking binnen de faculteit, zegt hij. “Maar ook met de industrie en andere universiteiten, in Europese samenwerkingsprogramma's.”

De nieuwe decaan blijft in deeltijd hoofd van zijn onderzoeksgroep en zal ook zijn onderzoek voortzetten. In principe zal hij zijn tijd gelijkelijk verdelen tussen de faculteit en zijn onderzoeksgroep. “Dat is dus 50/50, maar in de praktijk zal het wel neerkomen op 80/80”, zegt hij. Hij vertrouwt erop voldoende tijd te kunnen maken voor de vele Europese projecten waarbij hij betrokken is. “De projecten die ik coördineer, zal ik ook zelf blijven leiden. Voor de betrokkenheid bij de overige projecten zullen mijn postdocs en promovendi me bijstaan.”

Vooruitstrevend

Rector Frank Baaijens zegt zeer tevreden te zijn dat de universiteit erin is geslaagd om een uitstekende kandidaat uit eigen gelederen te vinden. “Met Fausto Gallucci krijgt de faculteit een moderne, vooruitstrevende en sterk gemotiveerde decaan, die de uitstekende kwaliteit van de faculteit naar een nog hoger plan kan tillen. Zijn ruime ervaring in publiek-private Europese samenwerkingsprojecten zal bijdragen aan de versterking van de samenwerking met de industrie. Wij wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie.”

De Italiaan Gallucci is straks derde internationale decaan die de TU/e rijk is. De anderen zijn de Belgische Ingrid Heynderickx (IE&IS) en Lin-Lin Chen uit Taiwan (Industrial Design). Gallucci volgt professor Emiel Hensen op, die sinds 2016 de decaan van Scheikundige Technologie was.

Deel dit artikel