Veel TU/e-studenten melden zich voor het geven van bijles

Ruim tweehonderd TU/e-studenten hebben zich de afgelopen tien dagen gemeld als bijlesdocent voor een eindexamenscholier. Hoogleraar Jan van der Veen van de Eindhoven School of Education, waar de studenten zich moeten aanmelden, zegt enigszins overweldigd te zijn door het aantal aanmeldingen. “Maar het is natuurlijk ook een fijne bijbaan tussendoor, want het traject neemt maar vier weken in beslag”, aldus Van der Veen.

door
foto Monkey Business Images / Shutterstock

Nu de maand april zich heeft aangediend, komen de centrale eindexamens voor duizenden middelbare scholieren met rasse schreden dichterbij. Door de coronamaatregelen was het voor de leerlingen een vreemd eindexamenjaar met geregeld schoolonderbrekingen. Wie van hen een extra steuntje in de rug kan gebruiken, met name op het gebied van de exacte vakken, kan de hulp inschakelen van een TU/e-student. De Eindhoven School of Education (ESoE) doet namelijk mee aan de landelijke actie ‘Studentinzet op school’.

Hoogleraar Jan van der Veen vertelt dat die actie eind maart van start is gegaan. “Het ministerie van Onderwijs heeft extra geld voor het initiatief beschikbaar gesteld, zodat scholen studenten kunnen inhuren om eindexamenleerlingen met de laatste loodjes te helpen. De bètavakken waar specifiek om wordt gevraagd, passen precies in het straatje van veel TU/e-studenten en het enthousiasme om er aan deel te nemen is groot.” Inmiddels hebben ruim tweehonderd studenten zich ervoor aangemeld en de inschrijving staat nog open. Van der Veen zegt ook wat overweldigd te zijn door dit hoge aantal. 

Bijvangst

Volgens hem zit er ook een mooie bijvangst aan het grote aantal aanmeldingen. “Via deze weg komen studenten in aanraking met lesgeven en kunnen we ze enthousiast maken voor een lerarenopleiding aan de TU/e.” Voordat de studenten zich op de begeleiding van de examenleerlingen mogen storten, krijgen ze eerst een intensieve training waarin didactische aspecten aan bod komen. “In de training laten we de studenten al in aanraking komen met alle aspecten van het docentschap en die komen natuurlijk veelvuldig terug in de opleiding. We hopen dat dit aanslaat en dat de studenten hier meer van willen weten”, aldus Van der Veen.

Toch geldt voor veel van de studenten die zich hebben ingeschreven, dat het überhaupt weer hebben van een betaald baantje een hele belangrijke rol speelt. Door de uitbraak van de coronapandemie zijn veel van hen hun vaste bijbaantjes kwijtgeraakt. De horeca is nu al maanden dicht en dat is voor veel studenten één van de grootste werkgevers. Voorlopig is er nog geen zicht op versoepelingen in die branche, dus zoeken ze naar alternatieven - ook als dat maar van korte duur is.

Plezierige afwisseling

Eén van die studenten is Laurens Verhart, derdejaars bachelorstudent Biomedische Technologie. Verhart: “Dit baantje was meer dan welkom. Ook al is het maar voor zo’n korte periode. Het afgelopen jaar waren mijn sociale contacten al veel minder geworden. Ik woon in een studio en dat kan heel eenzaam zijn als je ook nog eens online colleges moet volgen.” Kortom, even uit de dagelijkse sleur door één of twee middelbare scholieren bijles te geven, leek Verhart een plezierige afwisseling.

Dat geldt ook voor eerstejaarsstudent Jesse van der Meer. De student Psychologie en Techniek vindt het vooral leuk om anderen te helpen. “Ik heb nu tijd over en wil graag anderen een steuntje in de rug bieden. Dan is dit een mooie manier om dat te doen.”

Deel dit artikel