Vrouwennetwerk LNVH heeft Irène Curie-programma beloond

Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) heeft de TU/e de LNVH-penning toegekend voor het Irène Curie Fellowship-programma. De penning, die voor de zesde keer in het 20-jarig bestaan van dit netwerk wordt uitgereikt, is bedoeld voor personen of instellingen die een uitmuntende bijdrage hebben geleverd aan het verbeteren van de positie van vrouwen in de wetenschap en van een inclusieve academische cultuur. Rector Frank Baaijens zegt er trots op te zijn.

door
foto LNVH

LNVH-voorzitter Hanneke Takkenberg noemt het programma van de TU/e “baanbrekend”, en heeft lof “voor de doortastende wijze waarop de TU/e het Irène Curie Fellowship-programma heeft vormgegeven, geïmplementeerd en heeft doorgezet bij tegenwind.”

Met dat laatste verwijst Takkenberg naar de periode dat het programma even stillag, nadat er eind 2019 klachten over waren binnengekomen bij het College voor de Rechten van de Mens. De voornamelijk mannelijke indieners van de 49 klachten, die via het antidiscriminatiebureau RADAR bij het College terecht waren gekomen, waren het niet eens met het feit dat deze regeling in hun optiek vrouwen voortrok. Op 1 mei van dit jaar werd aan de TU/e het programma in aangepaste vorm weer geactiveerd.

Randvoorwaarden

Takkenberg noemt het programma niet alleen effectief, maar ze constateert ook dat het meer inzicht en duidelijkere randvoorwaarden heeft opgeleverd voor dit soort initiatieven. Juist dankzij het proces bij het College voor de Rechten van de Mens. “Dit is buitengewoon nuttig voor anderen die uw voorbeeld willen volgen”, schrijft de LNVH-voorzitter in de toekenningsbrief.

“Deze toekenning is voor ons een enorme erkenning van onze standvastige inzet en van het succes van het programma”, zegt rector Frank Baaijens. “Ik ben er trots op. De penning komt te hangen in onze boardroom, om ons eraan te blijven herinneren hoe belangrijk het is dat we hieraan werken.”

Collegevoorzitter Robert-Jan Smits benoemt ook nadrukkelijk de voordelen voor de universiteit. “We hebben dankzij ons Irène Curie Fellowship-programma een grote groep zeer getalenteerde vrouwelijke wetenschappers aan weten te trekken, van over heel de wereld. Daarmee hebben we een uitzonderlijke groei gerealiseerd in het aandeel vrouwen in de wetenschappelijke staf. Ons streven blijft om in elke functiecategorie en in elke faculteit een percentage van dertig procent te bereiken. Want bij dat percentage houdt een minderheid op een minderheid te zijn en heeft ze de invloed die ze verdient.”

Het in juli 2019 ingevoerde programma, gericht op het verhogen van het aandeel vrouwen in de vaste wetenschappelijke staf, heeft er sinds de start toe geleid dat er 73 vrouwen zijn aangenomen in de vaste wetenschappelijke staf, een stijging van meer dan 50 procent. LNVH legde de uitreiking ook vast in een video.

Deel dit artikel