TU/e moet zich verantwoorden voor aannamebeleid vrouwen

De TU/e moet zich op maandag 4 november bij het College voor de Rechten van de Mens verantwoorden voor haar aannamebeleid om meer vrouwen op de werkvloer te krijgen. Zowel de universiteit als antidiscriminatiebureau RADAR - dat 49 klachten over de voorrangsmaatregel voor vrouwen binnenkreeg - komen aan het woord tijdens de zitting. De TU/e ziet de zitting met vertrouwen tegemoet.

door
illustratie Marc Weikamp

49 Klachten over een en hetzelfde onderwerp, dat is uitzonderlijk veel, zegt Cyriel Triesscheijn, directeur-bestuurder van antidiscriminatiebureau RADAR. “Het zijn met name klachten van mannen die zich beklagen over het feit dat vrouwen worden voorgetrokken en dat zij worden uitgesloten. Voor zover ik het kan overzien, zijn er weinig direct belanghebbenden die een klacht hebben ingediend.” Cursor weet dat in ieder geval één TU/e-medewerker een klacht heeft ingediend bij RADAR.

Bij de Eindhovense vestiging van RADAR kwamen na de bekendmaking van de voorkeursmaatregel voor vrouwen 25 klachten hierover binnen. Bij andere vestigingen van RADAR kwamen er nog eens 24 binnen. RADAR coördineert dit en heeft het College voor de Rechten van de Mens gevraagd een uitspraak te doen hoe de maatregel zich verdraagt met de Algemene wet gelijke behandeling. Triesscheijn: “49 Klachten is best veel, dat maken we niet vaak mee. De maatregel zorgt voor maatschappelijke onrust. Wij zijn geen oordelende instantie, we vragen om helderheid en duidelijkheid op het gebied van discriminatie. Wat kan wel en wat kan niet? Het College oordeelt uiteindelijk.”

Loffelijk streven

De RADAR-directeur benadrukt dat het streven van de universiteit om iets te doen aan de achterstelling van vrouwen een loffelijk streven is: “Achterstand is een hardnekkig fenomeen en je moet onorthodoxe maatregelen niet uit de weg gaan. Maar voorkeursbeleid voeren is ingewikkeld en het zou verstandig zijn geweest als de TU/e haar voornemen eerst had getoetst bij het College voor de Rechten van de Mens. Dat kun je zelf aanvragen, maar dat is niet gebeurd. Als je op voorhand checkt of het spanning kan opleveren met de Wet op gelijke behandeling, voorkom je dat mensen gaan klagen.”

Vertrouwen

TU/e-woordvoerder Ivo Jongsma laat weten dat de universiteit op voorhand de jurisprudentie rond vergelijkbare zaken (in Delft en Groningen speelde dit eerder) heeft bestudeerd en op basis daarvan heeft besloten de maatregel in te voeren. “We hebben er dan ook vertrouwen in dat we de toets van het College zullen doorstaan”, aldus Jongsma.

Over het algemeen doet het College binnen acht weken uitspraak. “Dit zou echter een ingewikkelde zaak kunnen zijn”, voorziet Triesscheijn. Gevraagd naar een soortgelijke zaak die zeven jaar geleden tegen de TU Delft is aangespannen - en die in het voordeel van de universiteit is beslecht, zegt hij: “Ik weet niet of het in deze om hetzelfde voorkeursbeleid ging. Daarnaast willen we ook jurisprudentie opbouwen over dit onderwerp.”

Niet bindend

De uitspraken van het College zijn niet bindend. “Maar negentig procent van de uitspraken wordt wel opgevolgd. Stel dat de TU/e de uitspraak niet opvolgt, dan zou je een juridische procedure kunnen overwegen. Het komt wel eens voor dat we dit in het vooruitzicht moeten stellen, maar volgens mij hebben we het in de 35 jaar dat RADAR bestaat nooit tot de rechter laten komen.”

Deel dit artikel