Voorzitter FME nieuw lid Raad van Toezicht

Als voorzitter van ondernemersorganisatie FME heeft Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink zich de afgelopen jaren sterk uitgesproken tegen de invoering van numeri fixi voor technische opleidingen. In 2016 noemde ze die nog “de doodsteek voor het innovatieklimaat in Nederland”. Per 1 januari van dit jaar maakt ze deel uit van de Raad van Toezicht van de TU/e.

door
foto Jacqueline de Haas

Dezentjé Hamming-Bluemink is sinds 2011 voorzitter van FME, de Nederlandse ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Daarnaast is ze bestuurslid van werkgeversorganisatie VNO-NCW, lid van de Cyber Security Raad, lid van de Raad van Toezicht van Platform Talent voor Technologie en duovoorzitter van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

Ruim vier jaar geleden betitelde ze in een interview met onder meer het Algemeen Dagblad de invoering van numeri fixi bij enkele populaire opleidingen aan de technische universiteiten als “de omgekeerde wereld”. Als voorzitter van de FME was ze van mening dat het onacceptabel zou zijn als de TU’s studentenstops zouden invoeren, terwijl de industrie stond te springen om goedopgeleide technici. Tevens vond ze dat de TU’s te weinig hadden gedaan om de groei op te vangen. Daarbij vond ze destijds toenmalig OCW-minister Jet Bussemaker aan haar zijde, die toen vertelde dat de TU’s ook extra middelen hadden ontvangen ter waarde van 33 miljoen euro.

Ook de jaren daarna bleef ze voor dit onderwerp aandacht vragen. Onder meer toen in 2018 de kwestie van de herinvoering van het loten voor studies met een numerus fixus op de agenda kwam. Op Radio 1 sprak ze zich nog steeds uit tegen studentenstops, maar ze toonde meer begrip voor de TU’s. “De reden dat de opleidingen studenten moeten wegsturen is een gebrek aan middelen. Ik begrijp de universiteit (het ging toen over de Universiteit Twente, red.) wel, want ze moeten ook kwaliteit leveren", vertelde ze destijds. "De docenten zijn er niet en de collegezalen puilen uit. Er moet echt geld bij, ik vind dit onacceptabel."

Rijk netwerk

Peter Wennink, voorzitter van de Raad van Toezicht, is verheugd met het aantreden van Dezentjé Hamming-Bluemink. “Ze heeft als bestuursvoorzitter van de FME enorme kennis van de hightechindustrie in Nederland, ze heeft een bijzonder rijk netwerk en ze is helemaal thuis in politieke en bestuurlijke vraagstukken.” Collegevoorzitter Robert-Jan Smits zegt dat de TU/e trots is “er weer een topper bij te krijgen in de toezichtsraad. Ze kent als geen ander de ins en outs van een van onze belangrijkste stakeholders, de industrie. Dat is een van de belangrijkste competenties voor onze Raad van Toezicht, gezien de nauwe samenwerking van de TU/e met de industrie. Ik kijk zeer uit naar de samenwerking.”

Dezentjé Hamming-Bluemink zelf noemt in haar eerste reactie de TU/e “een prachtige universiteit met een unieke signatuur, dankzij haar sleutelrol in het ecosysteem van de Brainportregio. Ik ben dan ook vereerd de rol van toezichthouder bij de TU/e op me te nemen.”

Deel dit artikel