Weer een onderwijspremie voor TU/e innoSpace

Drie universitaire docententeams en drie van de hogescholen horen op 1 maart of ze een onderwijssubsidie ontvangen van 1,2 miljoen euro, 800.000 euro of 500.000 euro. Een team van de TU/e innovation Space behoort tot de universitaire genomineerden. Zeven maanden geleden werd een onderwijsprojectaanvraag van Isabelle Reymen, wetenschappelijk directeur van innoSpace, ook al gehonoreerd met een subsidie van 500.000 euro.

door
foto 99Art / Shutterstock

Voor succesvolle wetenschappers zijn sinds jaar en dag allerlei prestigieuze prijzen te winnen, zoals de Spinoza- en de Stevinpremies. Maar hoe zit het met waardering voor topdocenten? In haar strategische agenda maakte minister Ingrid van Engelshoven bekend dat ze ook onderwijsprijzen zou gaan uitreiken aan teams van hogescholen en universiteiten. In totaal valt er voor deze Nederlandse Hogeronderwijspremies vijf miljoen euro te verdelen; 2,5 miljoen  voor drie docententeams van de hogescholen en eenzelfde bedrag voor drie teams van de universiteiten.

Het oorspronkelijke plan was om slechts twee prijzen van 2,5 miljoen toe te kennen, maar daar kwam vanuit de academische gemeenschap kritiek op. Zo vonden de topwetenschappers van De Jonge Akademie het “ongepast” om zulke hoge prijzen aan enkele individuen of kleine groepen toe te kennen. Vooral in een tijd waarin het hoger onderwijs financieel onder druk staat.

Samenwerking stimuleren

“Naar die feedback hebben we geluisterd”, laat OCW-woordvoerder Michiel Hendrikx weten. “Daarom is besloten om meer mensen te laten meegenieten van de prijs. Zo’n bedrag is ook iets bruikbaarder, vooral voor kleinere instellingen.” Het geld wordt bewust toegekend aan teams. Daarmee wil de minister samenwerking in het onderwijs waarderen en stimuleren. De winnaars mogen het geld gebruiken om met een eigen project een bijdrage te leveren aan het vernieuwen en verbeteren van het hoger onderwijs.

In principe zijn alle genomineerden dus automatisch winnaars. Wie welk bedrag krijgt toegekend, wordt op 1 maart bekendgemaakt tijdens het jaarlijkse Comeniusfestival, dat dit keer online plaatsvindt. Het Eindhovense team gaat het geldbedrag gebruiken voor het opzetten van een leercentrum voor onderwijsinnovatie. Isabelle Reymen die vorig jaar juni een Comenius Research Fellow-grant van 500.000 euro kreeg toegedeeld, zegt dat met dit geld inmiddels twee postdocs van start zijn gegaan.

Genomineerde teams

  • Open-ICT team, Hogeschool Utrecht
  • LeerLevels, Hogeschool van Amsterdam
  • Team Space for All, Windesheim
  • TU/e Innovation Space, TU Eindhoven
  • Urban Futures Studio, Universiteit Utrecht
  • RASL-minor, Erasmus Universiteit (in samenwerking met Willem de Kooning Academie Hogeschool Rotterdam en Codarts)

Deel dit artikel