Grote onderwijssubsidie voor Isabelle Reymen

Hoogleraar Isabelle Reymen, de wetenschappelijk directeur van de TU/e innovation Space, heeft bij het Comeniusprogramma van NWO een subsidie van een half miljoen euro binnengehaald. Reymen gaat de komende jaren bouwen aan het conceptuele framework voor Challenge Based Learning en gaat onderzoek doen naar de verdere uitrol en opschaling ervan binnen de TU/e.

door
foto Rob Stork

Bij het indienen van de aanvraag was ze vol goede hoop, maar na de interviewronde met de beoordelingscommissie sloeg de onzekerheid toe. Reymen: “Ik kreeg heel weinig tijd om mijn aanvraag verder toe te lichten. Dus toen ik weer buiten stond, vroeg ik me af of het wel voldoende was geweest.”

Gisteren kwam het verlossende mailtje. Haar aanvraag ‘Fostering Challenge-Based Learning through TU/e innovation Space’ is gehonoreerd binnen de hoogste categorie van het Comeniusprogramma. Bij dit fonds voor onderwijsinnovatie bestaan er drie categorieën: Teaching Fellow, Senior Fellow en Leadership Fellow. Diverse TU/e’ers ontvingen in het verleden al subsidies in de eerste twee categorieën, maar de aanvraag van Reymen is de eerste in het Leadership Fellow-programma.

Framework

In totaal was er deze subsidieronde voor dat programma twee miljoen euro beschikbaar. Vier aanvragen, waaronder die van Reymen, kregen een budget toegewezen van een half miljoen. De beoordelingscommissie was positief over het innovatieve karakter van haar projectaanvraag en de beoogde schaal. De mogelijke impact op het curriculum ziet men als zeer vernieuwend. In de interviewronde vroeg de commissie Reymen onder meer naar wat het onderscheid is tussen Challenge Based Learning (CBL) en Problem Based Learning (PBL). Volgens Reymen bevat CBL bredere en complexere opdrachten dan bij PBL het geval is.

Maar wat volgens Reymen als eerste moet gebeuren, is het bouwen van het conceptuele framework van CBL. “Wereldwijd worden op diverse plaatsen al wel dingen gedaan met CBL, maar echt onderzoek is er nog niet naar uitgevoerd. Dat gaan wij de komende jaren doen, en er is op dit moment al veel interesse voor, onder meer vanuit de Finse Aalto University en het Amerikaanse MIT, waar men ook werkt met CBL”, aldus Reymen.

Experimenten

Het komend collegejaar zullen al experimenten starten met CBL, onder meer aan de faculteit Electrical Engineering, zegt Reymen. “Als we CBL in de toekomst willen gaan invoeren als ons nieuwe onderwijsconcept, zoals nu staat te lezen in de Onderwijsvisie 2030 van de TU/e, moeten we natuurlijk ook onze docenten daar direct in meenemen. Die moeten we de komende jaren nadrukkelijk de voordelen laten zien van CBL. Ook zullen we onze studenten straks anders moeten gaan beoordelen, als die steeds vaker gaan werken in interdisciplinaire teams. Dan kun je ze niet enkel meer beoordelen op basis van één discipline. Ook dat vraagt om aanpassingen bij onze docenten.”

De commissie die haar aanvraag honoreerde, beoordeelt de ambities van Reymen als 'realistisch' en zegt erin te vertrouwen ‘dat de aanvrager de beoogde opbrengsten kan realiseren’. Wel kan de commissie zich voorstellen dat de werkdruk voor studenten kan toenemen als zij CBL in meerdere vakken tegelijkertijd moeten volgen.

Reymen treedt als ontvanger van een subsidie toe tot het netwerk van Comenius. “Dat is ook zeer positief”, zegt Reymen, “want dat betekent dat ik ook op nationaal niveau mijn plannen kan delen en promoten.”

Deel dit artikel