Phonlamai Photo / Shutterstock

Groen licht voor master Data Science & Artificial Intelligence

Studenten die datawetenschap en kunstmatige intelligentie willen combineren, zijn vanaf september helemaal op hun plek bij de TU/e-faculteit Mathematics and Computer Science. Daar gaat na de zomer de nieuwe master Data Science & Artificial Intelligence (DS&AI) definitief van start. In september 2022 zou ook een interfacultaire AI-master het licht moeten zien. Bij deze master, Artificial Intelligence Engineering Systems (AIES), zijn maar liefst zeven faculteiten betrokken.

door
foto Phonlamai Photo / Shutterstock

Beide opleidingen sluiten goed aan op de ambities van de universiteit, die met de oprichting van het Eindhoven AI Systems Institute (EAISI) flink inzet op kunstmatige intelligentie.

Het een jaar geleden ingediende verzoek om accreditatie voor de opleiding DS&AI is na wat coronavertraging onlangs goedgekeurd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Vorig jaar rond deze tijd was er nog hoop dat de opleiding wellicht al per september 2020 van start zou kunnen, aangezien voor de accreditatieprocedure zo’n zes maanden wordt gerekend.

Dat de goedkeuring voor DS&AI bijna een jaar op zich heeft laten wachten, is grotendeels aan de coronapandemie te wijten, vertelt Esther Lutterman, communicatieadviseur bij Mathematics and Computer Science. “De NVAO had de procedure nog nooit online gedaan, en moest zich daarop bezinnen. En de betrokken docenten hadden dit voorjaar hun handen vol aan het op stel en sprong organiseren van online onderwijs. Dat ging op dat moment uiteraard voor.”

Overstappen

Zoals Cursor vorig jaar al schreef, was het advies aan geïnteresseerde studenten om zich in te schrijven voor de bestaande mastertrack Data Science in Engineering (DSiE) en daarbinnen de voor DS&AI relevante vakken te volgen. Een aantal studenten heeft dat inderdaad gedaan en zal naar verwachting in september instromen in de nieuwe master. Volgens Lutterman komen deze studenten wel gewoon in het eerste jaar van de tweejarige master terecht. Ze kunnen er ook voor kiezen om de track DSiE af maken. Voor deze track wordt wel uitgefaseerd; vanaf nu worden voor DSiE geen nieuwe studenten meer aangenomen.

Tijdens het laatste Graduate School Event, vlak voor de eerste lockdown, was er volgens Lutterman veel belangstelling voor DS&AI, zowel van studenten van binnen als van buiten de universiteit. Ze verwacht dan ook een flinke instroom voor de nieuwe opleiding.

Artificial Intelligence Engineering Systems

Als alles volgens planning verloopt, gaat in september 2022 een tweede AI-gerelateerde master van start: Artificial Intelligence Engineering Systems (AIES) wordt de eerste opleiding in Nederland die expliciet de vakgebieden kunstmatige intelligentie en engineering systems met elkaar verbindt, vertelt Marion Matters. De vicedecaan bij Electrical Engineering is kartrekker van deze opleiding. “Maar AIES wordt een echte interfacultaire master waarin bachelors van zeven TU/e-faculteiten kunnen instromen.” Alleen Chemical Engineering & Chemistry en Industrial Design zijn niet betrokken.

Het opzetten van een nieuwe opleiding die moet aansluiten bij zoveel bacheloropleidingen vergt behoorlijk wat overleg. “Het is een hele klus”, zegt kartrekker Matters. “Het is belangrijk dat iedereen de vereiste voorkennis vergaart, dus we gaan goed vastleggen welke keuzevakken de student tijdens de bacheloropleiding moet volgen.” De master zal een zestal kernonderwerpen behandelen: wiskundige technieken, data science, machine learning, systems engineering, softwareontwikkeling en de interactie tussen mens en machine. “Daarbovenop kunnen de studenten kiezen voor een toepassingsrichting, zoals hightech systems of gezondheid.”

Vacatures

Binnenkort zal voor AIES de zogeheten macrodoelmatigheidstoets bij het ministerie van onderwijs worden aangevraagd. Als het ministerie ruimte ziet voor de opleiding, volgt hopelijk dit voorjaar een verzoek tot accreditatie bij de NVAO. Matters heeft er veel vertrouwen in dat AIES de toets zal doorstaan, zegt ze. “Er is bijzonder veel interesse vanuit het bedrijfsleven voor afgestudeerden met dit profiel; niet alleen van de grote technologiebedrijven hier in de regio, maar ook van bijvoorbeeld ziekenhuizen. Naar schatting zijn er in Nederland jaarlijks zo’n dertienhonderd vacatures waarin gevraagd wordt om kennis van zowel AI als engineering systems. Topmensen van bedrijven die we hebben benaderd, schrijven terug dat ze deze opleiding helemaal zien zitten en vragen zelfs of ze gastcolleges kunnen verzorgen om als bedrijf zichtbaar te zijn voor onze studenten.”

Vooruitlopend op de zelfstandige master AIES zijn dit collegejaar bij zowel Electrical Engineering als Mechanical Engineering gelijknamige mastertracks begonnen, elk met zo’n twintig studenten. Het ligt volgens Matters voor de hand dat deze tracks zullen opgaan in de interfacultaire master, hoewel dat besluit nog niet definitief is genomen.

Deel dit artikel