Mechanical Engineering terug naar numerus fixus

Om de instroom van eerstejaars in toom te houden, voert de faculteit Mechanical Engineering vanaf het collegejaar 2022-2023 weer een numerus fixus in. Het schrappen daarvan leidde dit collegejaar tot een stormachtige en ongewenste groei van het aantal eerstejaars. Opleidingsdirecteur Hans Kuerten zegt dat er geen alternatief voorhanden is, al begrijpt hij ook de onvrede bij het bedrijfsleven, waar men juist wil dat zoveel mogelijk studenten met de opleiding kunnen beginnen.

door
illustratie Olivier Le Moal / Shutterstock

“Binnen de faculteit zijn we er wel uit”, zegt opleidingsdirecteur Hans Kuerten. “Voor het collegejaar 2022-2023 moeten we voor onze bachelor weer een numerus fixus invoeren. Een alternatief is er niet om de instroom te reguleren. Ook het College van Bestuur is het wat dat betreft met ons eens.” Voor het komend collegejaar (2021-2022) werd er in oktober nog voor een ‘noodoplossing’ gekozen: de bachelor wordt dan weer tweetalig, wat volgens Kuerten niet heel bewerkelijk is. Hierdoor krijgen buitenlandse studiekiezers alleen toegang als ze het Nederlands beheersen op NT2-niveau

Die taaleis lijkt effect te sorteren als er gekeken wordt naar het aantal vooraanmeldingen dat er op dit moment binnen is voor de bacheloropleiding. Dat ligt nu zo rond de tweehonderd. Een jaar geleden waren dat er al zo'n 360. Overigens kunnen studiekiezers zich nog tot 1 mei aanmelden. Kuerten zegt dat bij het huidige aantal iets meer dan honderd Nederlandse vooraanmeldingen zitten. “Dat aantal is vergelijkbaar met de aantallen van drie jaar geleden, toen we nog geen Engelstalige bachelor hadden.” Door de taaleis verwacht hij dat er aanzienlijk minder buitenlandse studenten in september naar Eindhoven komen. “Ik reken op een totale instroom van zo’n 280 eerstejaars, maar het mogen er natuurlijk altijd meer zijn, die kunnen we ook makkelijk aan.”

Het omvangrijke cohort dat dit collegejaar van start is gegaan - Kuerten heeft het over 386 eerstejaars - doet het volgens de opleidingsdirecteur helemaal niet slecht. “De examenresultaten van dit cohort na het eerste kwartiel waren gemiddeld zelfs wat beter dan de twee jaar daarvoor. Dit, ondanks het feit dat ze vanwege de coronacrisis toch veel onderwijs online moesten volgen.”

Kuerten hoopt dat de eerste stappen om weer een numerus fixus in te voeren voor het collegejaar 2022-2023 zo snel mogelijk gezet worden. “Eigenlijk hadden we het al voor het komend collegejaar willen hebben, maar de tijd ontbrak om dat nog allemaal geregeld te krijgen. Daarom hoop ik dat het nu snel zal gaan, dan kunnen we door.” Wat straks precies de instroomlimiet gaat worden, moet volgens hem nog besproken worden met het College van Bestuur. "Die stelt de limiet uiteindelijk vast. We mikken op een jaarlijkse instroom van zo'n 325 eerstejaars en dan verwacht ik dat we daarvoor de limiet op 400 moeten zetten."

Deel dit artikel