Mét numerus fixus is Mechanical Engineering ook in trek

In de BI Portal staat het aantal vooraanmeldingen voor de bachelor van Mechanical Engineering bij schrijven van dit artikel op 841. Aan de TU/e geldt voor deze opleiding en nog drie andere een numerus fixus voor het komend collegejaar. Tot morgen, 15 januari, kunnen studiekiezers zich ervoor aanmelden. Van die vooraanmelders komen er steeds meer uit het buitenland. Hoe goed slagen Nederlandse studiekiezers er straks nog in om toegelaten te worden?

door
foto Angeline Swinkels

In de BI Portal van de TU/e, waar onder meer de actuele stand wordt bijgehouden van het aantal vooraanmeldingen, staat de bachelor van Mechanical Engineering (ME) twee dagen voor de deadline op een aantal van 841. Daarvan zijn er 341 afkomstig vanuit de Europese Economische Ruimte (EER) en 201 van daarbuiten. Dus 299 vooraanmeldingen komen uit Nederland. Het lijkt erop dat bij de herinvoering van een numerus fixus voor de ME-bachelor, waar de limiet ligt op 360 eerstejaars, de belangstelling toch aanzienlijk is.

Uitstel

Hoogleraar Hans Kuerten, opleidingsdirecteur bij ME, zegt dat hij deze week de cijfers nog snel zag groeien. “Het hoge aantal EER-aanmeldingen kan ermee te maken hebben dat ze vorig jaar niet mochten beginnen en het een jaar hebben uitgesteld.” Voor de lichting die in 2021 begon, is de bachelor bij ME namelijk tweetalig, waardoor deze nagenoeg ontoegankelijk was voor internationals. Dit omdat gevreesd werd voor een te hoge instroom, die de faculteit zonder een numerus fixus in problemen zou brengen. Kuerten: “Maar we zien dat andere opleidingen ook groeien, dus dat is zeker niet de hele verklaring.”

Het aantal Nederlandse aanmeldingen is volgens de opleidingsdirecteur ongeveer hetzelfde als een paar jaar geleden. “We hebben in 2021 de voorlichting onder handen genomen en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Dat bleek al tijdens de zeer geslaagde open dag in oktober. Ook hebben we een paar succesvolle meeloopdagen op de campus kunnen organiseren.”

Kuerten zegt dat het nog de vraag is of er straks ook voldoende geschikte Nederlandse studenten kunnen worden toegelaten. “We hebben de selectiecriteria al wat aangepast zodat ze eerlijker zijn voor de Nederlandse studiekiezer. De 5-vwo-cijfers hebben een kleiner gewicht gekregen, omdat we weten dat die voor Nederlanders wel, maar voor buitenlanders geen goede voorspeller voor studiesucces zijn. We zijn nog op zoek naar betere selectiemethoden. Dat is een proces dat een paar jaar zal duren.”

Koploper

Al jaren de onbetwiste koploper qua aantal vooraanmeldingen is de bachelor Computer Science & Engineering, waar de limiet ligt op 325 eerstejaars. Volgens hoogleraar Mark van den Brand, die er sinds een jaar verantwoordelijk voor is als opleidingsdirecteur, is ook ditmaal het aantal vooraanmeldingen weer fors toegenomen. Hij verwacht er uiteindelijk meer dan 1.500. Ook hier volop belangstelling uit het buitenland, en dat al enige jaren. Volgens de cijfers van Van den Brand staan er nu 679 vooraanmeldingen vanuit Europa geregistreerd en nog eens 536 van buiten Europa. Op dit moment zijn de Nederlandse vooraanmelders met een aantal van 252 in de minderheid.

Maakt Van den Brand zich zorgen over een te groot contingent buitenlandse eerstejaars dat straks gaat instromen? “Dat is natuurlijk wel iets waar we naar kijken, en waar we sinds vorig jaar in onze selectie ook wel rekening mee proberen te houden.” Net als bij Mechanical Engineering telt ook hier het 5-vwo-cijfer bij de toets het minst sterk mee. “We toetsen ze dan ook nog op de onderdelen calculus, logica en algoritmisch denken. Met name op dat laatste onderdeel scoren Nederlandse studenten vaak goed, dus dat krijgt bij ons meer gewicht.” Ook het proactief benaderen van Nederlandse studenten die hoog staan in de ranking en die dus in aanmerking komen voor een studieplek, is iets wat de opleiding tegenwoordig doet. “Binnen twee weken moet je namelijk laten weten of je die plek ook aanvaardt, dus het is jammer als je deze deadline zou missen”, zegt Van den Brand.

Aantrekkelijker

Mechanical Engineering zag een aantal jaren terug dat een numerus fixus direct een afschrikwekkend effect had op de instroom, die toen sterk terugliep. Van den Brand heeft het idee dat de numerus fixus zijn opleiding juist nog aantrekkelijker heeft gemaakt. Gezien de elk jaar weer stijgende cijfers is dat ook zo. “Ook in Delft, Enschede en Groningen zien ze dit bij hun informatica-opleidingen. Blijkbaar wordt een numerus fixus daarbij beschouwd als een soort bewijs dat het wel een goede opleiding moet zijn. Al doen we er in de voorlichting wel alles aan om een reëel beeld te schetsen van wat de student hier zal aantreffen. Want noch wij, noch de student hebben er iets aan als die na een maand weer vertrekt, omdat de studie niet beantwoordt aan zijn verwachtingen.”

Hoeveel Nederlandse studenten het in september lukt om in te stromen in zijn opleiding weet Van den Brand ook niet. “Vorig jaar namen 889 studiekiezers deel aan de toets, waarvan 256 Nederlandse en 633 buitenlandse. Uiteindelijk gingen er in september 323 studenten van start, onder wie 137 Nederlanders, 139 van binnen de EER, en 47 van daarbuiten.”

Bij de twee andere bacheloropleidingen met een numerus fixus, die bij Built Environment en Industrial Design, is de verhouding Nederlandse en buitenlandse vooraanmeldingen minder extreem. Bij de laatste zijn de Nederlandse vooraanmelders met een aantal van 151 ten opzichte van 82 buitenlandse zelfs ruim in de meerderheid.

Deel dit artikel