Demonstreren aan tafel voor meer studieplekken en fysiek onderwijs

Student Biomedical Engineering Timme ter Horst was een van de studenten die zaterdag met vier dispuutgenoten ging demonstreren op het 18 Septemberplein. In hun eigen mini-demonstratie, niet tijdens de rellen van zondag. “Die laatste keuren wij uiteraard af, maar we vinden wel dat er meer moet gebeuren voor studenten.”

door
foto Siem Nozza

Timme ter Horst bedacht samen met Teun Christiaansen, Jeroen van Dijk, Niels Elders en Dirk van Loon van dispuut Audumla (op de hoofdfoto) dat het tijd was voor actie. “We dachten dat zoiets kleins met zijn vijven wel kon”, maar de jongens werden binnen een kwartier weggestuurd door boa’s omdat ze hun demonstratie niet hadden aangekondigd bij de gemeente Eindhoven. Toch hebben ze in dat kwartier wel wat mensen gesproken, inclusief de nachtburgemeester Siem Nozza. “Iedereen was positief en Nozza zei ons te steunen en wil verder betrokken worden.”

Niet kwetsbaar genoeg

“Het grootste probleem voor ons is het onderwijs online”, zegt Ter Horst. "Er is bijna niks op de campus. Per studie zijn er ook veel verschillen, zo had een dispuutgenoot bijna al zijn tentamens van Automotive op de campus, maar was voor anderen alles online. Wij denken dat niet alles uit de mogelijkheden wordt gehaald om zaken op de campus aan te bieden. Metaforum is nu open om te studeren, maar alleen voor kwetsbare studenten. We snappen dat niet alles open kan blijven, maar als je niet onder ‘kwetsbare studenten’ valt, heb je dus niet zomaar meer een goede werkplek.”

Hoe mogelijkheden op de campus zelf verder benut kunnen worden, daar heeft Ter Horst wel ideeën over. “Colleges die live online worden gegeven, gebeuren soms in een collegezaal. Die zouden we kunnen openstellen voor een beperkt aantal mensen, zodat zij die erg behoefte hebben, die toch kunnen bijwonen. Of de gesprekken die je met je mentor hebt één keer in de zoveel tijd op de uni houden. Zo houden studenten ook meer betrokkenheid bij de TU/e. Drie van ons zijn eerstejaars student. Die hebben bijna niks op de uni meegemaakt.”

College heeft geen overzicht

De nood voor meer studieplekken bleek al eerder, toen Adem Topdag van DENK daar raadsvragen over stelde in december 2020. Die zijn ondertussen beantwoord. "Is het college bekend met de schaarste aan studieplekken, binnen de opleidingen zelf en/of de openbare plekken zoals de bibliotheek?”, vroeg Topdag onder andere aan het college van burgemeester en wethouders. “We hebben sinds de eerste lockdown geen signalen vanuit het onderwijs ontvangen dat er sprake is van schaarste aan studieplekken”, reageert het college hierop. “Wanneer jongeren over onvoldoende faciliteiten beschikken om afstandsonderwijs te volgen, kunnen zij zich melden bij hun opleiding en wordt er naar een oplossing gezocht. Scholen zijn verantwoordelijk en de gemeente heeft intensief contact met het onderwijs om, daar waar knelpunten zijn, mee te denken om te komen tot een oplossing.” Het college van burgemeester en wethouders kan geen overzicht geven van het aantal studieplekken ten opzichte van het aantal studenten.

Trek aan de bel

In een reactie zegt Topdag dat het er op neer komt dat “zodra scholen of studentenverenigingen aan de bel trekken, het college (van burgemeester en wethouders, red.) bereid is om te kijken naar mogelijkheden. En tot dusver is het dus nog niet gedaan. Klachten lijken tot nog toe vooral van studenten te komen.” Er zijn reeds externe partijen, waaronder Lab1 en de Bibliotheek Eindhoven, die mee willen helpen aan een oplossing voor de tekorten. Toch zegt de gemeente dat de voorziening in eerste instantie bij de onderwijsinstelling zelf ligt. "Partijen als Fontys en TU/e zijn verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting."

Deel dit artikel