'College van B&W schuift verantwoordelijkheid misstanden af'

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven heeft gereageerd op de raadsvragen die DENK en de PvdA onlangs stelden over het racisme, machtsmisbruik en manipulatie aan de TU/e en de Design Academy. Adem Topdag, gemeenteraadslid van DENK, vindt dat het college daarbij de verantwoordelijkheid voor de misstanden afschuift op adviesbureau RADAR.

door
illustratie Marc Weikamp

Het college van burgemeester en wethouders zegt in haar reactie via Cursor kennis te hebben genomen van de zaak binnen de TU/e en deze te betreuren. Een maand geleden stelden DENK en de PvdA er vragen over in de gemeenteraad. Het college onderschrijft het belang van sociale veiligheid in het onderwijs en vindt dat er geen plek is in Eindhoven voor de zaken zoals beschreven door Cursor.

Toch wil het college geen plannen maken dit gedrag te voorkomen, omdat dit een verantwoordelijkheid is van de onderwijsinstellingen. Als die hun verantwoordelijkheid volgens het college niet of onvoldoende nemen, kan het ministerie van OCW optreden via de Onderwijsinspectie. In de volle breedte van discriminatie in de stad heeft de gemeente wel een rol zegt het college, “maar de anti-discriminatievoorziening is belegd bij RADAR Eindhoven”.

DENK-raadslid Topdag laat weten zich te storen aan de ontwijkende antwoorden, “het college (van b&w, red.) lijkt de verantwoordelijkheid nu af te schuiven op adviesbureau RADAR"'. Dat adviesbureau neemt de gemeente Eindhoven in de hand voor kwesties binnen het Sociaal Domein. Hier gaat het echter om situaties binnen onderwijsinstellingen. Cursor heeft daarom contact gezocht met Mohammed Bencheikh, preventiemedewerker en netwerker bij RADAR. 

Belang van meldingen

Bencheikh is op de hoogte van de antwoorden van het college maar herkent het afschuiven, zoals Topdag dat voelt, niet. “RADAR is het meldpunt voor discriminatie in de stad Eindhoven, dus ja, mensen kunnen discriminatie bij ons melden, maar dat betekent niet dat wij de verantwoordelijkheid hebben. Die ligt bij de gemeente. En we opereren inderdaad in het Sociaal Domein, maar het is niet zo dat wij niks bij onderwijsinstellingen doen, maar die zijn wel zelf verantwoordelijk voor hun beleid. We proberen wel advies te geven als we gevraagd worden. We kunnen bijvoorbeeld helpen met voorlichtingen of het ontwikkelen van een training voor docenten voor de signalering.”

Nieuw uitvoeringsprogramma

“Daarnaast is er het Uitvoeringsprogramma Diversiteit van de gemeente Eindhoven", zegt Bencheikh. "Dat loopt dit jaar af (de huidige versie gaat van 2019 tot en met 2021, red.) en dat biedt een mogelijkheid om in het nieuwe programma extra aandacht te vestigen op racisme, machtsmisbruik en discriminatie bij onderwijsinstellingen. Daarbij is het belangrijk dat zulke meldingen dus ook bij ons terecht komen."

Op de vraag of dat dan kan via het periodiek overleg tussen gemeente en onderwijsinstellingen, reageert hij positief. ”We moeten het kunnen signaleren, dan kunnen we er iets mee doen. Iedereen moet weten dat wij er in de stad zijn voor zulke meldingen, al moet worden voorkomen dat slachtoffers door vele hoepels moeten springen om hun verhaal te doen. Dat moet via een logische weg binnen de instelling in eerste instantie”, vindt ook Bencheikh. RADAR doet naast signalering ook zelf onderzoek. “Meldingen over discriminatie worden daarbij ook sectorgewijs gemarkeerd zodat als er excessen zijn in bepaalde sectoren, daar snel op kan worden geacteerd”, aldus Bencheikh.

In november wordt nog een expertmeeting over dit topic gehouden, zo laat de gemeente weten.

Deel dit artikel