PUR: ‘CvB heeft te weinig oog voor omvang en ernst ongewenst gedrag’

In de bijeenkomst van de U-raad gistermiddag verweet personeelsfractie PUR het College van Bestuur te weinig oog te hebben voor de omvang en ernst van ongewenst gedrag aan de TU/e. De PUR verwees hierbij naar de verhalen die Cursor hier vorige week over publiceerde en met name naar de verklaring die het CvB daaraan had toegevoegd. Collegevoorzitter Robert-Jan Smits reageerde zeer ontstemd op de kritiek en verklaarde dat het CvB de afgelopen jaren zeer veel heeft gedaan om aan de TU/e een veilige werkomgeving te creëren.

door
foto Michal Bednarek / Shutterstock

U-raadslid Ellen Konijnenberg begon de verklaring, die ze gistermiddag uitsprak namens de personeelsfractie, met te zeggen dat de U-raad blij is dat het CvB sociale veiligheid aan de TU/e serieus neemt. Maar de PUR wil dat het CvB snel stappen gaat zetten die moeten leiden tot meer preventieve maatregelen en een cultuurverandering. Konijnenberg verwees hierbij naar de verhalen die Cursor vorige week publiceerde over racisme en over ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Die verhalen benadrukken volgens haar de urgentie om nu snel te handelen.

Volgens de PUR moet een cultuurverandering de eerste prioriteit zijn. Het maken van beleid en het inrichten van processen om situaties waar zaken fout zijn gegaan, aan te kunnen pakken, is daarbij de eerste stap, aldus de PUR. “Maar daar moet het niet stoppen”, aldus PUR-lid Konijnenberg. “Verklaren dat wangedrag niet getolereerd wordt is geweldig, maar aan slachtoffers laten zien dat ze veilig zijn en dat hun belagers gestraft en niet beschermd worden, is beter.”

Omstanders

Volgens de PUR moet er voor omstanders die getuige zijn van wangedrag ook de mogelijkheid komen om zelf zaken aan te kunnen dragen of om een klacht in te dienen. Konijnenberg: “Dat zorgt ervoor dat omstanders zich zekerder voelen en meerdere actieve omstanders kunnen gezamenlijk een zaak maken, iets wat een eenling niet lukt”. De PUR pleit voor het breed aanbieden van cursussen die mensen opleiden tot ‘actieve omstanders’.

Volgens Konijnenberg is er over dit onderwerp op uitnodiging van het CvB al herhaaldelijk overleg geweest met de U-raad. Maar de reactie die het CvB vorige week als een officiële verklaring toevoegde aan de verhalen van Cursor, wijst er volgens de PUR op dat er “bij het CvB een gebrek aan bewustzijn is als het gaat om de omvang en ernst van de gevallen van ongewenst gedrag”.

Een delegatie van de U-raad wil nog voor de zomervakantie met het CvB om tafel om over dit onderwerp verder te praten. Daarbij zouden aanbevelingen besproken moeten worden, onder meer die van hoogleraar Remco Tuinier die vorige week ook door Cursor werd geïnterviewd over voorvallen van ongewenst gedrag en mogelijke oplossingen. De U-raad wil ook bespreken hoe de raad betrokken kan worden bij het maken van plannen en campagnes en hoe die snel kunnen worden ingevoerd.

Geschokt

In een eerste reactie op de verklaring van de PUR zei collegevoorzitter Robert-Jan Smits geschokt te zijn en het verwijt van de raad over een gebrek aan bewustzijn bij het CvB niet eerlijk te vinden. Smits: “Sociale veiligheid staat al lange tijd zeer hoog op de agenda van het College en we hebben er de afgelopen jaren veel aan gedaan om die verder te vergroten. Onder meer door het aanstellen van extra vertrouwenspersonen en door het binnenkort aantrekken van een onafhankelijke ombudspersoon. Daarom vind ik het niet eerlijk dat de U-raad nu zegt dat er geen aandacht voor zou zijn.” Gepikeerd vroeg Smits Konijnenberg vervolgens waarop de PUR zich bij het maken van dat verwijt had gebaseerd.

“Onder meer op basis van de lage aantallen klachten die we voorbij zien komen in de jaarrapportages van de klachtencommissies die deze gevallen behandelen”, vertelde Konijnenberg Smits als eerste. “Die gevallen beschouwen we als het zeer kleine topje van de ijsberg. Daarnaast baseer ik het ook op wat ik in mijn tijd hier aan de TU/e - werkend in diverse functies en op diverse plaatsen - zelf heb gezien en van anderen heb gehoord. Daarbij raakten mensen in bepaalde situaties zwaar beschadigd en daarvan zag ik later nooit meer een klacht terug in een jaarrapportage.”

Een indruk

Vicevoorzitter Nicole Ummelen zei dat het CvB dit soort zaken - ”die, waarbij mensen blijven steken in het systeem" - wel degelijk bespreekt. "Het beeld dat het CvB hier niet voldoende van op de hoogte zou zijn, is een indruk, maar niet de juiste, want dat zijn we wel. We zien hoe serieus dit probleem is, maar we zien niet de gehele omvang ervan. We weten namelijk dat mensen niet altijd naar de klachtencommissie stappen. Daarom zijn vervolgstappen nodig en die moeten we gezamenlijk zetten. Want dit is niet alleen een zaak van het CvB of van inactieve omstanders, maar het betreft complexe materie en het is iets dat niet alleen speelt aan onze instelling. Wat andere instellingen eraan doen, daar leren we van en dat willen we graag met de U-raad bespreken."

Na die uitspraken van vicevoorzitter Ummelen zei collegevoorzitter Smits zich liever te willen onthouden van verder commentaar. Al zei hij tegen U-raadsvoorzitter Trees Klaver nog wel dat hij de verklaring van de PUR spijtig vond "en vooral ook spijtig voor de raad zelf".   

Deel dit artikel