Fontys gestart met intelligent testen in gebouw Nexus

Op de TU/e-campus is in het Fontys-gebouw Nexus de pilot ‘Coronavrije bubbels door intelligent testen’ gestart. Het is een van de acht pilots die het ministerie van OCW laat uitvoeren, om te onderzoeken of het komend collegejaar het onderwijs weer fysiek mogelijk is. Fontys maakt gebruik van speekseltesten en dagelijkse digitale triage.

door
foto makotomo / shutterstock

Het ministerie van OCW wil bij de aanvang van het collegejaar 2021-2022 - en indien mogelijk eerder - het mbo, hbo en wo weer zo ‘normaal’ mogelijk van start laten gaan. Dat betekent zoveel mogelijk fysiek onderwijs, met de inzet van testen, als aanvulling op beschermende maatregelen als mondkapjes, spatschermen en looproutes. Er lopen nu in heel Nederland acht pilots, ieder met een eigen opzet.

De pilot ‘Coronavrije bubbels door intelligent testen’ is geïnitieerd door twee lectoren van het Fontyslectoraat Applied Natural Sciences (ANS); Anne Loonen en Joost Schoeber. Samen met de TU/e, Summa en externe partners werken ze aan een mensvriendelijke methode met het zogenoemde 3T Shield Concept. De drie T’s staan voor triage, testen en traceren. De triage vindt dagelijks plaats met een vragenlijst per app, het testen gebeurt met speekselonderzoek en het traceren is makkelijk omdat er gewerkt wordt met een bekende groep deelnemers.

Unicum

“Met de digitale triage en de PCR-speekseltest, niet te verwarren met sneltesten, is deze pilot een unicum binnen de acht landelijke pilots”, zegt projectleider Laura Kallenberg. “Recente onderzoeken, ook van ons lectoraat ANS, laten zien dat PCR-speekseltesten een superieur alternatief kunnen zijn voor sneltesten met wattenstaafjes in keel en neus.”

Kallenberg somt de voordelen van PCR-speekseltesten op: “Speekselafname is een niet-invasieve methode, er is geen specialistisch personeel voor nodig, de afname kan door de te testen persoon zelf worden gedaan, de afname is sneller en goedkoper, en PCR-testen zijn veel gevoeliger en betrouwbaarder dan huidige sneltesten.”

Veiligheidsbeleving

ANS is gehuisvest op de campus van de TU/e in gebouw Nexus en daar komen de eerste twintig deelnemers regelmatig. Zij gaan minimaal vier weken werken met het 3T-Shield Concept, met inachtneming van de bestaande coronamaatregelen. Er wordt gekeken naar praktische uitvoerbaarheid en de bijbehorende logistiek, waarbij de verzamelde speeksel-samples worden getest bij Sure Laboratories in Helmond, en de werkbaarheid van de bedachte processen. Ook wordt de veiligheidsbeleving van de medewerkers onderzocht en is er aandacht voor de medische, ethische en juridische kant van deze methode.

Kallenberg: “Vervolgens vindt binnen afzienbare tijd een opschaling plaats naar tweehonderd gebruikers van Nexus. Wie dat precies zijn, is nu nog niet bekend. En half april hopen we dan opnieuw meer mensen hieraan deel te laten nemen.” Als na mei de testresultaten van alle acht pilots bekend zijn, worden deze vergeleken en kijkt het ministerie naar geschikte methodes die dan wellicht na de zomervakantie ingevoerd kunnen worden.

Deel dit artikel