Test jezelf op corona, zegt minister tegen studenten

Doe een gratis zelftest voordat je naar de campus gaat. Zo bescherm je docenten, medestudenten en hun omgeving, stelt het ministerie. Want je kunt het coronavirus bij je dragen zonder dat je hoest of snottert.

door
foto 1eyeshut_Shutterstock

Vandaag start een campagne om medewerkers en (vooral) studenten naar www.zelftestonderwijs.nl te leiden. Ze kunnen daar sinds vorige week woensdag gratis coronazelftests bestellen.

Studenten hebben waarschijnlijk meer aanmoediging nodig dan medewerkers. Ze weten lang niet altijd dat ze die tests eigenhandig moeten bestellen en het animo voor het gebruik ervan lijkt ook niet bijzonder groot.

Overdragen

Maar soms merken studenten niet dat ze besmet zijn, terwijl ze het virus wel op anderen kunnen overdragen, waarschuwt demissionair minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven vandaag. Daarom zijn die zelftests volgens haar toch belangrijk.

“Op deze manier kunnen studenten onderdeel zijn van de oplossing bij het tegengaan van de pandemie”, zegt ze. “En kan er mogelijk sneller meer perspectief worden geboden voor het onderwijs.”

Met ‘meer perspectief’ bedoelt ze meer les op de campus. Als het coronavirus wordt ingedamd, kunnen studenten en docenten elkaar weer vaker ontmoeten in werkgroepen of bij hoorcolleges.

Half miljard

De zelftests kosten de overheid bijna een half miljard euro, inclusief distributie. De gewone maatregelen, zoals anderhalve meter afstand houden, blijven van kracht. De zelftests zijn vrijwillig: niemand gaat erop controleren.

Voor het hoger onderwijs en studentenorganisaties ISO en LSVb had het niet gehoeven. De hogescholen en universiteiten menen dat ze binnen de regels sowieso wel veilig onderwijs konden geven. Maar ze gaan ook niet protesteren, nu de overheid de zelftests aan de heropening van de campussen verbindt.

De overheid wil overigens de coronatests verplicht kunnen stellen voor toegang tot de campus, als de situatie daarom vraagt. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over dat wetsvoorstel.

Andere manier

Overigens zijn niet alle onderwijsinstellingen aangehaakt bij zelftestonderwijs.nl. De Hogeschool Inholland, Hotelschool Den Haag, de particuliere instellingen en enkele theologische universiteiten verspreiden de tests liever op een andere manier.

Deel dit artikel