Zachte knip wordt aan de TU/e iets harder

Ook komend collegejaar kunnen bachelor- en premasterstudenten al aan hun master beginnen zonder dat ze hun opleiding volledig hebben afgerond. Aan de TU/e is deze zachte knip wel iets minder zacht dan die van vorig jaar september, toen de regeling ook al van kracht was vanwege corona. Beleidsmedewerker Jim Bergmans legt uit waarom.

door
foto Barbro Bergfeldt / Shutterstock

Ook komend collegejaar hoeven bachelor- en premasterstudenten hun opleiding nog niet volledig te hebben afgerond voordat ze aan hun master mogen beginnen. Dit collegejaar was die zogeheten harde knip ook al niet van kracht. Het ministerie van OCW kwam tot dat besluit vanwege het uitbreken van de coronacrisis en het online gaan van het onderwijs.

Dit collegejaar is nagenoeg al het onderwijs online aangeboden en instellingen mogen zelf bepalen hoe hoog ze de lat leggen voor een hernieuwde zachte knip. Bergmans: “Voor dit collegejaar lag de grens in september voor bachelors die wilden starten met hun master op 160 studiepunten, omdat die studenten toen midden in hun studiejaar werden overvallen door corona en het onderwijs direct online moest worden voortgezet. Premasters hadden in september voldoende aan 20 studiepunten. Dit collegejaar zitten we al bijna een jaar online met het onderwijs, wat zeker niet de meest optimale vorm is, maar onze studenten zijn er wel beter op voorbereid. We zien ook geen grote achterstanden ontstaan en er worden ook goede punten gehaald."

Minder zacht

Dat is volgens Bergmans de reden dat de zachte knip voor komend collegejaar ditmaal iets minder zacht is: nu zijn minimaal 170 studiepunten vereist om te mogen beginnen met een master. Voor de premasterstudenten zijn het 25 studiepunten.

Bergmans zegt dat de 270 studenten die dit collegejaar gebruik hebben gemaakt van de zachte knip, goed gevolgd worden door de studieadviseurs. “Veel van hen moesten eigenlijk alleen hun eindproject nog afronden, maar er zitten er ook bij die nog tentamens moesten doen uit het derde en vierde kwartiel.” Bergmans kan nog niet precies vertellen hoeveel van de 270 studenten hun diploma inmiddels gehaald hebben. “De uitslagen van de tentamens van Q3 komen nog binnen en moeten we nog analyseren. Het uitgangspunt is natuurlijk om zoveel mogelijk van die studenten met een zachte knip alsnog hun diploma te laten halen.”      

Deel dit artikel