Eerstejaars-zonder-diploma krijgt langer de tijd

Ben je alvast aan het hoger onderwijs begonnen zonder de juiste papieren op zak? Nu de coronacrisis maar voortduurt, krijg je waarschijnlijk langer de tijd om alsnog aan de toelatingseisen te voldoen.

door
foto Fizkes / Shutterstock

Dit voorjaar werd besloten dat aspirant-studenten niet de dupe mochten worden van de coronacrisis. Waarom zou je pas een jaar later naar de hogeschool of universiteit mogen, alleen omdat je door de lockdown je mbo-diploma iets later behaalt? Of je hbo-propedeuse?

Alvast van start

Dus mochten zulke studenten alvast van start. Voorwaarde was wel dat ze hun mbo-diploma of hbo-propedeuse op 1 januari 2021 op zak zouden hebben. Vergelijkbare afspraken golden voor pabo-studenten zonder toelatingstoets en anderstaligen die nog geen staatsexamen Nederlands als tweede taal hadden kunnen doen.

Veel universiteiten schaften bovendien de ‘harde knip’ tussen bachelor- en masteropleidingen tijdelijk af: studenten mochten daar dit collegejaar al aan hun master beginnen zonder hun bacheloropleiding volledig te hebben afgerond.

Maar de crisis duurt voort. Hebben deze studenten misschien nog iets meer coulance nodig, wilden GroenLinks en SP al in december van minister Van Engelshoven weten? Of worden ze inderdaad zonder genade uitgeschreven op 1 januari?

Vooral populair bij bachelorstudenten

Jim Bergmans, beleidsmedewerker onderwijs bij ESA geeft nog een toelichting op het beleid van de zachte knip. “Het is belangrijk om duidelijk te stellen dat instroom door bachelorstudenten in de master onder de zachte knip regeling alleen kon per 1 september en niet gedurende het lopende academische jaar.” De zachte knip is een tegemoetkoming aan studenten zodat ze geen onnodige studievertraging oplopen in deze crisis. “De versoepeling is er voor eigen bachelorstudenten die net niet hun bacheloropleiding hebben afgerond, maar toch vast aan de master konden beginnen. Daarnaast ook voor premasterstudenten om vast aan hun master te beginnen zonder dat hun premaster was afgerond. En we hebben externe instroom vanuit andere wo-instellingen en hbo-instellingen gefaciliteerd naar een TU/e-master of premaster.”

“Het blijkt dat aan de TU/e vooral eigen studenten van de regeling gebruik hebben gemaakt: zo’n 270 TU/e-bachelorstudenten. Dan waren er nog zo’n dertig premasterstudenten die al bij ons die premaster volgden en aan een master begonnen zijn met deze regeling en twintig studenten via externe instroom. We begeleiden en monitoren deze studenten goed qua studievoortgang. Bij externe instroom van hbo en wo is het lastig te zien welke vakken ze extern behaald hebben de afgelopen maanden. De studenten hebben een jaar de tijd om hun vooropleiding af te ronden. De monitoring daarbij is belangrijk, want het zou natuurlijk erg jammer zijn als een student focust op de master en daardoor zijn premaster of bachelor niet op tijd afrondt en alsnog moet stoppen na dat jaar.”

Onbillijk

De minister stelt hen gerust: de hogescholen en mbo-instellingen mogen over hun hart strijken. Als er sprake is van ‘onbillijkheid’ kan de coulancetermijn worden opgerekt tot 1 september. Volgens de minister zullen instellingen bij hun beslissing laten meewegen hoe studenten het doen in hun nieuwe opleiding. Met andere woorden: wie goed presteert, kan op meer goodwill rekenen.

Over de universiteiten schrijft minister Van Engelshoven weinig. De afspraken over de ‘zachte knip’ golden sowieso al tot het eind van het collegejaar, zegt een woordvoerder van universiteitenvereniging VSNU. Of de termijnverlenging ook bedoeld is voor hbo-studenten die zonder propedeuse aan hun wo-bacheloropleiding mochten beginnen, is nog niet helemaal duidelijk.

Deel dit artikel