U-raad wil dat het Social Safety Plan zichtbaarder wordt

De U-raad wil dat het onlangs gepresenteerde Social Safety Plan goed zichtbaar wordt binnen de hele universiteit. Bij de raad bestaat de vrees dat alleen direct betrokkenen of slachtoffers van ongewenst gedrag er kennis van nemen. Ook zou de Active Bystander Training een meer verplicht karakter moeten krijgen. Het College van Bestuur zegt nog niets toe, maar wil er wel over in gesprek met de U-raad. Er komt in ieder geval ook een Nederlandstalige versie van het plan.

door
foto Ollyy / Shutterstock

In de U-raadsvergadering van maandag 25 oktober werd het Social Safety Plan (alleen in te zien via intranet, red.) besproken, dat op 20 september officieel werd gepresenteerd door rector Frank Baaijens. Uit de schriftelijke uitwisseling van vragen en antwoorden tussen de raadsleden en het CvB blijkt dat beide partijen grotendeels op dezelfde lijn zitten, maar de U-raad mist ‘een meer concreet en duidelijker doel waartoe de campagne moet leiden’.

Graag zou de raad meer concrete voorbeelden willen zien van hoe het plan zichtbaarder wordt gemaakt binnen de hele universitaire gemeenschap. De U-raad beschrijft het als volgt: ‘Hoe denkt het CvB dat de activiteiten die er zijn gepland, zullen gaan leiden tot de gewenste cultuurverandering? Het uitdelen van koffiemokken en het lanceren van een website zijn qua omvang en zichtbaarheid niet datgene waar de raad aan had gedacht. De campagne moet groter, veel zichtbaarder en voor meer mensen aansprekender zijn.’

Grote betrokkenheid   

Anne Jenster, lid van studentenfractie Groep-één, zei dat de U-raad met die opmerkingen niet direct kritisch wilde reageren op het plan, maar dat de raad er wel haar grote betrokkenheid bij het onderwerp mee duidelijk wil maken. “We hopen op een constructieve samenwerking tussen de UR-commissie die zich hiermee bezighoudt en het Expertise Team Social Safety.”

Vicevoorzitter Nicole Ummelen zei de betrokkenheid en bezorgdheid van de raad zeer te waarderen. “Het is een zeer uitgebreid plan, waarvoor we met heel veel stakeholders gesprekken hebben gevoerd. Nu moet dit inderdaad in bredere kring bekend worden gemaakt, het moet doordringen tot al onze medewerkers op de werkvloer. Hierover spreekt het CvB binnenkort onder meer met de decanen. Je moet het plan wel als een geheel bekijken en het niet slechts beoordelen op de afzonderlijke acties. It’s about the whole package.”

Ummelen zei graag het gesprek te willen aangaan met de raad over hoe het plan op de beste manier binnen de hele gemeenschap zichtbaar gemaakt kan worden. Om dat te bereiken zou volgens haar ook al met iemand gesproken zijn die hierover veel kennis heeft, maar maandag wilde ze van die persoon de naam nog niet noemen. Ummelen: “Het begint met een visie, die is belangrijk, en vervolgens gaan we monitoren wat wel en wat niet aanslaat. Suggesties van buitenaf zijn hierbij altijd welkom.” Ze beloofde de U-raad ook nader te betrekken bij het theaterstuk Mindlab. Dit is een productie van TheaterMakers Radio Kootwijk, die in 2022 zal worden opgevoerd binnen de universiteit en die de TU/e-gemeenschap moet gaan attenderen op het onderwerp sociale veiligheid en bedoeld is om de dialoog erover op te starten. Aan de Universiteit Twente en de Universiteit Utrecht is deze voorstelling ook al te zien geweest.

Active Bystander Training

Ellen Konijnenberg, lid van personeelsfractie PUR, vroeg het CvB of de Active Bystander Training, die nu een paar keer jaar vrijblijvend wordt aangeboden door het vrouwennetwerk WISE, niet een wat meer verplicht karakter zou kunnen krijgen. Ummelen zei dat daar in deze fase nog geen beslissing over genomen wordt. “We willen dit bekijken in een bredere context en misschien zou het onderdeel kunnen worden van een uitgebreidere cursus die we iedereen die hier nieuw begint gaan aanbieden. Maar dat vraagt om veel regelwerk en planning en zover zijn we op dit moment nog niet.”

Volgens Konijnenberg zou het ook zeer gunstig zijn voor de zichtbaarheid van het Social Safety Plan als er ambassadeurs voor werden aangesteld op groepsniveau. Nu zijn die alleen voorzien voor een hele faculteit of dienst, en is het bedoeling die in 2022 aan te stellen. “Voor iedereen die een probleem ervaart, zou er eigenlijk een aanspreekpunt moeten zijn dat maar een paar deuren van je verwijderd is”, aldus Konijnenberg. Volgens Ummelen wordt ook naar dit voorstel gekeken, maar zitten er aan zo’n ambassadeurschap op groepsniveau ook nadelen vast. “Ook hier is de concrete uitvoering van hoe dat ambassadeurschap eruit moet komen zien, nog niet helemaal duidelijk”, aldus Ummelen.

Er komt in ieder geval wel een Nederlandstalige versie van het Social Safety Plan. Nu is het plan alleen nog maar beschikbaar in het Engels. Hier had de U-raad ook op aangedrongen, omdat er volgens PUR-lid Jan Hasker aan de TU/e ook mensen zijn die Engels maar op een zeer basaal niveau beheersen. Hasker: “Iedereen moet het echter kunnen lezen en begrijpen, mede ook omdat het plan indirect juridische implicaties kan hebben.” Ummelen beloofde dat die Nederlandstalige versie er snel komt. Alle andere uitingen die tijdens de campagne nog gebruikt gaan worden, zoals op flyers of posters, blijven overigens Engelstalig, aldus de vicevoorzitter. 

Deel dit artikel