“Sociale veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allen”

Rector Frank Baaijens kondigde deze middag de start aan van het Social Safety Plan van de TU/e. Daarbij gaat het onder meer om het aanscherpen van bestaande procedures, het verschaffen van meer duidelijkheid bij wie je je moet melden met een probleem en de aanstelling van een onafhankelijke ombudspersoon dit najaar. “Dat alleen is niet genoeg”, aldus Baaijens, “het is iets dat we samen moeten doen en dat vraagt om een cultuurverandering.”

door
foto Han Konings

“Ook aan onze universiteit vinden zaken plaats die onacceptabel zijn en waar we iets aan moeten doen”, vertelde rector Baaijens deze middag in de grote collegezaal van Atlas bij de introductie van het Social Safety Plan. “Waarbij ik overigens niet wil zeggen dat het hier veel erger is dan aan andere instellingen in Nederland”, liet hij direct daarop volgen.

Bij de bijeenkomst waren nagenoeg alle decanen aanwezig en in het promotiefilmpje dat speciaal voor de introductie van dit nieuwe plan gemaakt is, deden die kort een uitspraak die is opgehangen aan het onderwerp sociale veiligheid. De boodschap, kort samengevat: studenten en medewerkers aan de TU/e moeten veilig hun werk kunnen doen en open hun mening kunnen geven. Want zonder zo’n veilige omgeving waar respect is voor elkaar, is goed onderwijs niet mogelijk en gedijt ook het onderzoek niet.

Direct melden

Iedereen die aan de TU/e zaken ziet gebeuren die niet goed aanvoelen, moet dat direct melden, aldus Baaijens. “Nu borrelen incidenten pas naar boven als daar al een hele geschiedenis aan vooraf is gegaan. Daarom is vroegtijdig melden zo van belang, want daarmee hopen we te voorkomen dat in de toekomst dat soort incidenten zich weer voordoen.”

Corlien van Dam, die vanuit de dienst Human Resource Management de introductie van het plan onder haar hoede heeft, zegt dat de uitvoering ervan langs drie routes loopt. “We gaan werken aan een cultuurverandering en daartoe moet iedereen eerst weten waar we als universiteit voor staan: wat zijn onze waarden? Die zijn in juli samengevat in het zogeheten TU/e Value Statement. Ten tweede moet het procedureel duidelijker worden bij wie je met welk probleem moet aankloppen. Dat moet je nu direct op de nieuwe site kunnen terugvinden. Ook gaat dit najaar aan de TU/e de ombudspersoon van start. Op dit moment kunnen we niet zeggen wie dat is, maar het is wel iemand van buiten de universiteit.”

Sociale veiligheid wordt volgens Van Dam ook een integraal onderdeel van het learning & development-traject van de universiteit - de derde route. “Door onze medewerkers er in dit verband op te wijzen gaan we die cultuuromslag de komende jaren ook waarmaken. Je mag dit ook zien in het verlengde van het nieuwe Erkennen en Waarderen, de nieuwe manier waarop we in de toekomst onze wetenschappers willen gaan beoordelen. Niet alleen meer kijkend naar hoeveel geld ze binnenhalen en hoeveel ze publiceren, maar bijvoorbeeld ook naar hoe ze functioneren als leidinggevende van een onderzoeksgroep.”

Active bystander

Dit collegejaar zal WISE, het vrouwennetwerk van de TU/e, net als vorig jaar weer drie sessies organiseren die gericht zijn op active bystander training, vertelt Van Dam. Die vinden online plaats en zijn gepland op 4 en 11 oktober. Van Dam: “Als extra activiteit gaan we begin volgend jaar ook nog de gebouwen in met een theaterstuk dat mensen attendeert op het thema en dat hopelijk de dialoog erover aanjaagt.”

Dat laatste is ook waar rector Baaijens deze middag op zegt te hopen als hij de aanwezigen speciale mokken aanbiedt met daarop de tekst: ‘Social Safety, a matter for all of us!’ “Neem die eens mee naar de koffieautomaat op je faculteit en begin zo het gesprek over deze problematiek.”

Deel dit artikel