Foto | Groninger Studentenbond

Geen extra geld voor studentenhuisvesting

Er komen steeds meer studenten en de woningnood wordt steeds heviger. Toch trekt het ministerie van Binnenlandse Zaken dit jaar nog geen extra geld uit voor studentenhuisvesting. In Eindhoven vallen de problemen mee vergeleken bij andere studentensteden.

door
foto Groninger Studentenbond

Dat schrijft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken vandaag aan de Tweede Kamer in een update over studentenhuisvesting. De aangekondigde protesten tegen het woonbeleid veranderen nog weinig aan haar budget.

Net als in 2020 stelt de minister dit najaar 50 miljoen euro beschikbaar voor “het vergroten van het woonaanbod van verschillende aandachtsgroepen”. Daarmee worden studenten bedoeld, maar ook starters en bijvoorbeeld dak- en thuislozen. 15 miljoen gaat naar vergunninghouders, de rest van de verdeling staat niet in haar brief.

“Vervelend, maar niet helemaal verrassend”, zegt voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) Ama Boahene over de update van het ministerie. De 50 miljoen erbij zal volgens haar lang niet genoeg zijn, “zeker omdat het geld over zoveel groepen wordt verdeeld.”

Meer studenten

De verwachting is dat er steeds meer studenten en dus ook kamerzoekers bijkomen. Oude voorspellingen waren te voorzichtig. Het ministerie voorziet ruim 300 duizend uitwonende Nederlandse studenten en 139 duizend internationale studenten in 2029. Dat zijn er 58 duizend meer dan in de oude ramingen. 

“Als je de bedragen voor huisvesting niet laat meegroeien met het stijgende aantal studenten, blijf je grote tekorten houden”, stelt Boahene. De doelstelling van het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting was helder: tegen 2028 moeten vraag en aanbod in balans zijn. Een “grotere inzet op de bouw van woningen” is volgens de ministeries van Binnenlandse Zaken en Onderwijs nodig om de tekorten in te lopen.

Maar Ollongren zegt ook dat het “een grote uitdaging wordt” om het bouwtempo aan te passen, “ook gezien de grote behoefte aan betaalbare woningen van andere groepen die het moeilijk hebben in de huidige krappe markt”.

De LSVb gaat het allemaal te traag. Ook een demissionair kabinet kan nog veel doen binnen de huidige mogelijkheden, vindt Boahene. Regels houden verkamering nu tegen, terwijl dat een uitkomst kan zijn. “Zoiets vraagt niet eens om een grote omslag in de begroting.”

Ondertussen moesten in Groningen bij aanvang van het collegejaar 150 bedden geregeld worden voor dakloze studenten. Dat leidde tot een protestactie met spandoeken bij de opening van het Academische jaar in de stad. Ook in Maastricht zijn hotels en hostels benaderd voor extra plekken voor studenten en in Tilburg worden 150 extra tijdelijke woningen geplaatst.

Eindhoven

De nood is in Eindhoven minder groot dan in veel andere studentensteden, mede doordat het totale aantal eerstejaars aan de TU/e dit jaar niet is gegroeid. Wel schreef een recordaantal internationals - voor wie het vaak het moeilijkst is om een kamer te vinden - zich in voor een studie aan onze universiteit. Desondanks is het International Office van de TU/e erin geslaagd om onderdak te vinden voor circa duizend internationals die om hulp hadden gevraagd bij het vinden van huisvesting, vertelt teamleider Sarah van den Nieuwenhof van het International Office.

“Dat heeft ons wel veel moeite gekost; in mei hadden we 400 plekken beschikbaar via onze contacten bij de huisvesters, wat vergelijkbaar is met voorgaande jaren. Het is niet iets wat je zomaar regelt met de huidige woningnood.” Daar zijn enkele [update: 15 september bleken het er toch wel 70 te zijn] internationale studenten die zich in weerwil van het dringende advies niet bij het International Office hadden gemeld, inmiddels ook achter: “Voor hen proberen we nu alsnog een oplossing te zoeken. Voor volgend collegejaar zullen we kijken hoe we de boodschap nog duidelijker kunnen overbrengen dat je niet zomaar een kamer hebt gevonden in Eindhoven.”

Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van twee nieuwe woontorens voor in totaal 735 studenten op de campus van de TU/e, maar die zijn op zijn vroegst in 2023 klaar. “Als de studentenaantallen blijven groeien, zullen we die woningen hard nodig hebben”, verwacht Van den Nieuwenhof.

Protest

Komende donderdag organiseert Shelter Our Students (S.O.S.) in Groningen een ‘mars der daklozen’ om aandacht te vragen voor de woningnood onder internationale studenten. Zondag is ook een woonprotest in Amsterdam tegen ‘de kolossale wooncrisis in ons land’. Animo genoeg: het protest is vanwege de hoge opkomst al verplaatst van de Dam naar het Westerpark. De LSVb is daar ook van de partij.

Deel dit artikel