Young Academy TU/e adviseert onderwijsvrije kwartielen voor docenten

Het voorstel van De Jonge Akademie (DJA) om het academisch jaar in te korten wordt door de Eindhovense tak niet onvoorwaardelijk gesteund. TU/e Young Academy of Engineering (EYAE) is het er niet mee eens dat een verkort collegejaar de werkdruk met betrekking tot lesgeven vermindert en wil de kwaliteit van het onderwijs waarborgen. Betere plannen zijn volgens EYAE alle herkansingen te groeperen in de zomer en docenten onderwijsvrije kwartielen te geven.

door
foto Angeline Swinkels

EYAE-voorzitter Yoeri van de Burgt heeft gistermiddag in een hybride vergadering het rapport van De Jonge Akademie besproken met de leden. “We zijn het erover eens dat het verkorten van het academisch jaar voor TU/e’ers waarschijnlijk de workload alleen maar verplaatst of concentreert op andere periodes. We begrijpen dat de onderwijsload afhankelijk is van de faculteit en universiteit waar je werkt. Bij letterenfaculteiten kan een vermindering van onderwijsweken misschien de werkdruk verlagen, dat geldt niet voor onze eigen leden. Zij doceren meestal niet in alle kwartielen. Maar het voorstel van De Jonge Akademie is natuurlijk landelijk bedoeld.”

Eindhovense ervaring

In het rapport van DJA wordt Nederland vergeleken met buurlanden waar later begonnen wordt en eerder gestopt wordt met het academisch jaar, maar EAYE vindt het geen goed idee om de werkdruk te verlagen ten koste van de onderwijskwaliteit. Om toch constructief mee te denken, het doel van DJA is immers gevraagd en ongevraagd advies te geven, presenteert EYAE een nieuw plan om de werkdruk te verminderen.

De oplossing die EYAE voorstelt, is docenten afzonderlijk een langere periode onderwijsvrij te plannen. Van de Burgt: “Als docenten ieder jaar één of twee kwartielen geen colleges hoeven te verzorgen, kunnen zij zich in die periode focussen op het schrijven van papers en voorstellen of het bezoeken van conferenties. Zelf heb ik ook alleen onderwijsverplichtingen in Q3 en Q4, zodat ik onderzoek kan doen of congressen kan bezoeken in die andere periode.”

Minder herkansingsweken

Een onderdeel van het voorstel van DJA waar de EYAE wel achter staat is om de herkansingen allemaal in de zomer te plannen. “Hierdoor hebben we tussen de kwartielen maar twee weken nodig, namelijk één week voorbereiden van tentamens, één week tentamens, en geen hertentamens. Dit zou op jaarbasis meteen vier weken vrijmaken die gebruikt kunnen worden om het academisch jaar te verkorten. Het is voor ons -nogmaals- geen optie om het aantal collegeweken zelf te verlagen, dat zou tot minder kwalitatief hoogstaand onderwijs leiden.”

Deel dit artikel