Bezetting gaat door: “statement van CvB teleurstellend”

De bezetting van Atlas door End Fossil Occupy en University Rebellion gaat door. De actiegroepen hebben ‘de verklaring van het College van Bestuur over duurzaamheid’, dat eerder vandaag werd geplaatst op de website van de TU/e, met teleurstelling gelezen. Morgen zullen de actiegroepen een uitgebreide reactie naar buiten brengen, maar voor nu reageren zij vast kort naar Cursor.

De drie eisen van End Fossil Occupy en University Rebellion zijn het uitroepen van de klimaatnoodtoestand, het beëindigen van de banden met de fossiele industrie en het transparant zijn over de derde geldstroom van de universiteit. Als we kijken naar het de verklaring van het College van Bestuur, zien we niet alle onderwerpen volledig terugkomen, maar de thema’s worden wel behandeld. Voor de leesbaarheid hebben we per eis van de actiegroepen geciteerd wat het CvB erover zegt en vervolgens hoe University Rebellion erop reageert.

Klimaatnoodtoestand

Het CvB zegt hierover: “De rapporten van het IPCC zijn volkomen duidelijk over de opwarming van de aarde en klimaatverandering, die zich in een alarmerend tempo voltrekken. De eerste rampzalige gevolgen zien we nu al gebeuren. Dit is een ongekende bedreiging voor onze wereld en vraagt dringend om duurzame oplossingen. Daarom is het streven naar duurzaamheid de belangrijkste maatschappelijke uitdaging die ten grondslag ligt aan onze strategie.” In het statement wordt verder het woord ‘klimaatnoodtoestand’ niet genoemd of uitgeroepen, zoals de actiegroepen wel eisen.

University Rebellion: “Na het lezen van het statement van het CvB zijn we behoorlijk teleurgesteld. Ze hebben de gelegenheid aangegrepen voor een promopraatje over hoe goed ze het al doen en hoe duurzaam ze al zijn. Het laat zien dat ze ons niet serieus nemen en niet of nauwelijks op onze eisen ingaan. We zien geen woorden als klimaatcrisis of klimaatnoodtoestand. Maar ze gaan ook compleet voorbij aan de rechtvaardigheid en transparantie.”

Beëindigen van de banden met de fossiele industrie

Het CvB zegt hierover: “De energietransitie is de grootste maatschappelijke uitdaging ooit en kan alleen worden aangepakt door de krachten zoveel mogelijk te bundelen. Daarom kunnen we het ons niet veroorloven sterke R&D-partijen uit te sluiten die kunnen helpen de benodigde duurzame oplossingen te creëren, waaronder bedrijven op gebied van fossiele brandstoffen.”

University Rebellion reageert met “Hier hebben ze het niet over het verbreken van de banden, maar over de energietransitie. De klimaatcrisis gaat veel verder dan een energietransitie. In deze verklaring ontbreekt de ethiek en rechtvaardigheid.”

Transparantie derde geldstroom

Het College zegt over deze eis: “In dit verband (fossiele samenwerkingen, red.) gaat de TU/e in haar jaarverslagen meer details opnemen over de inkomsten vanuit de industrie, om de transparantie te vergroten.” De derde geldstroom wordt verder niet specifiek genoemd in het statement van het CvB. University Rebellion: “Ze zijn niet eens transparant over hoe ze dan transparant gaan zijn”, doelend op dat er in de verklaring geen meetbare belofte is opgenomen over transparantie van de geldstromen.

Zeer pijnlijk

“Tot slot schrijft het College ‘In onze geschiedenis hebben we altijd ruim baan gegeven aan manifestaties op de TU/e-campus, binnen de grenzen van veiligheid en respect voor goederen en personen, en dat zullen we ook in de toekomst blijven doen’”, merkt University Rebellion op. “Dat is extreem frustrerend om te lezen gezien het politie-ingrijpen in maart dit jaar en summiere excuses van het CvB anderhalve week geleden. Dit zet die spijt toen in het niets. Zeer pijnlijk voor de mensen die hierbij betrokken waren.”

Morgen komen de actiegroepen met een groter statement. Of er een vervolggesprek komt met het College van Bestuur is nog niet zeker: “Dat kan, als ze iets willen veranderen aan hun verklaring, maar dat initiatief ligt bij hen. En wij blijven hier (in Atlas, red.)”, zo laat University Rebellion weten.

Deel dit artikel