Klimaatactivisten stoppen met bezetting TU/e

De klimaatactivisten die al sinds maandag 5 december Atlas bezetten om aandacht te vragen voor klimaatrechtvaardigheid en transparantie, stoppen vandaag hun bezetting. Ze hebben een aanvulling van het College van Bestuur ontvangen op de eerdere verklaring die ze namens de TU/e hebben gepubliceerd met meer toezeggingen, waarmee de activisten voor nu genoegen nemen.

“We zijn nog niet klaar, laat dat duidelijk zijn”, zegt activist Liz van der Jagt. “Maar we zien dit zeker als overwinning. We hebben een constructief gesprek gehad en we zijn hiermee nu verder dan andere universiteiten.”

Monitoringsrapport en transparantere jaarrekening

Er komt een monitoringsrapport over de onderzoeken aan de universiteit en of die een duurzaam karakter hebben. TU/e-duurzaamheidsambassadeur Anna Wieczorek gaat hierbij helpen en dit rapport wordt tegelijk met de jaarrekening gepresenteerd. In de jaarrekening wordt vanaf nu meer openheid gegeven over de bedrijven die geld betalen aan de TU/e, zo is beloofd in het bericht van het College van Bestuur. Die zullen in drie categorieën worden ingedeeld, afhankelijk van de hoogte van de bijdrage die ze leveren.

Vervolgmeeting

Van der Jagt: “Voor 12 april zijn we uitgenodigd door het CvB voor een vervolgmeeting over de conceptversie van de jaarrekening waarin komt te staan welke bedrijven geld geven aan de TU/e - een deel van de derde geldstroom. Dan kunnen we vooraf inzien of het College zich aan de beloftes houdt.”

End Fossil Occupy en University Rebellion laten weten terug te kijken op een succesvolle demonstratie. Op het moment dat Cursor binnenloopt in de bezette kamer 1.650 in Atlas zijn ze aan het opruimen: “We startten hier met elf studenten en hebben een echte verandering teweeg gebracht. En gedurende de bezetting kwamen zoveel mensen langs en hebben zich ook aangesloten bij onze actie, echt heel mooi om te zien.”

Standpunten horen en begrijpen

Ook collegevoorzitter Robert-Jan Smits geeft zijn mening over de bezetting en de afloop ervan. Smits: “Het belangrijkste vind ik dat we met elkaar in gesprek zijn gegaan en naar elkaar geluisterd hebben. Dit bood de mogelijkheid om elkaars standpunten aan te horen en te begrijpen. Natuurlijk zijn we het niet over alles eens geworden, dat was vanaf het begin af aan duidelijk. Ik denk dat dit ook voor de actievoerders van meet af aan duidelijk was."

Smits zegt tevreden te zijn met de uitkomst. "Het heeft het CvB de mogelijkheid geboden om ons commitment aan het bestrijden van klimaatverandering en het bevorderen van duurzaamheid nog eens klip en klaar te presenteren. Dat we als onderdeel hiervan met de fossiele industrie uitsluitend nog willen samenwerken op renewables en duurzaamheid, hebben we bevestigd. Het bieden van meer transparantie hoort daarbij. Het was overigens niet evident dat we alle ruimte gegeven hebben aan dit vreedzame studentenprotest. We hebben dit echter gedaan om de actievoerders ruimte te geven om te protesteren en om escalatie te voorkomen. Het vergde gedoogtoestemming van de gemeente en ik ben burgemeester Jeroen Dijsselbloem dan ook dankbaar dat hij dit heeft verleend. Dit had niet weken kunnen duren en ook dit hebben we vrij snel duidelijk gemaakt aan de actievoerders. We stellen het dan ook bijzonder op prijs dat ze na de constructieve gesprekken hieraan gehoor hebben gegeven door vanaf vrijdag niet langer te overnachten in de boardroom, die ze overigens op het eind van de bezetting keurig netjes hebben achtergelaten.”

Het College van Bestuur zette deze middag ook zelf een eindverklaring online.

Deel dit artikel