Voorstelling Mindlab gaat deels online

Mindlab, een theaterstuk dat zich richt op diverse actuele thema’s die spelen aan de universiteit, komt naar de TU/e. De voorstelling, die binnenkort op de campus te zien zou zijn, is echter wel verplaatst. De productie van TheaterMakers Radio Kootwijk (TMRK) wordt nu in twee sessies opgedeeld. Eind februari is het stuk online te bekijken, in juli volgen fysieke voorstellingen. “Ook online ontstaat energie.”

door
foto Bart Verhoeven

Mindlab is een voorstelling die TMRK in samenwerking met de Universiteit Twente en Universiteit Utrecht creëerde om een cultuurverandering in de academische wereld in gang te zetten. Ook aan de TU/e wordt het stuk nu ingezet om een gesprek op gang te krijgen over thema’s als sociale veiligheid, wetenschappelijke integriteit en leiderschap.

Juist omdat de dialoog rond het toneelstuk zo belangrijk is, was het geen gemakkelijke keuze om de voorstellingen ook online plaats te laten vinden, vertellen Sandra van Dongen en Corlien van Dam van Human Resource Management, die Mindlab vanuit de TU/e coördineren. “Ik denk dat iedereen het erover eens is dat een voorstelling live ervaren het beste is”, vertelt Van Dongen. De coronamaatregelen maakten dat nu in februari onmogelijk.

Aan de slag

De coördinatoren wisten echter dat veel mensen graag op korte termijn aan de slag wilden met de voorstelling. Dat was een van de redenen waarom ze er toch voor kozen om gedeeltelijk online te gaan. En hoewel de voorkeur uitging naar een dialoog waarbij je elkaar in de ogen kunt kijken, wisten ze dat ook een online variant al het nodige teweeg kon brengen.

“In december hebben we een groep ambassadeurs van de universiteit het stuk digitaal laten bekijken”, vertelt Van Dongen. “We merkten toen dat er toch veel energie ontstond. Mensen praatten met elkaar en er kwam echt een beweging op gang. Het was misschien niet honderd procent de situatie die we voor ogen hadden, maar er gebeurde wel wat.” Dezelfde groep mensen mocht meebeslissen over of het stuk ook online te zien zou zijn. “Zij hebben de doorslag gegeven.”

Breakout rooms

Om het gesprek na de voorstelling te stimuleren, zijn er zogenaamde breakout rooms, waar online in groepjes van maximaal vijf personen kan worden nagepraat. “We geven ze dan een soort menukaart met vragen om te helpen het gesprek vorm te geven”, zegt Van Dongen.

Het belangrijkste is volgens haar dát er een gesprek ontstaat. “Zo’n voorstelling is een mooie manier om dat op gang te brengen. Het is fijn dat we nu online iets kunnen bieden aan mensen die toch zitten te wachten en dat we daarbij het vooruitzicht kunnen geven op live voorstellingen in juli. Dat voor elkaar krijgen was vanwege het drukke schema van TMRK en de beschikbaarheid van de Blauwe Zaal nog een hele opgave. We zijn blij dat het toch is gelukt om het dit academisch jaar nog te plannen.”

De online voorstellingen zijn te zien op 24 en 25 februari, aanmelden kan via de TU/e-site. De voorstelling is in het Nederlands met Engelse ondertiteling (online) en Engelse boventiteling (live voorstellingen).

Deel dit artikel