University Rebellion start petitie voor transparantie financiën TU/e

Misschien heb je ze zien zitten: de demonstranten van University Rebellion die al sinds 9 juni de wacht houden voor het College van Bestuur in Atlas. Ze zitten er om beurten voor de deur om aandacht te vragen voor de derdegeldstroom van de universiteit. De actiegroep voor het klimaat wil openheid over wie onderzoek en onderwijs financiert aan de TU/e. Daarom hebben ze nu ook een petitie gestart.

University Rebellion (UR) is vooral benieuwd naar de banden met de fossiele brandstoffenindustrie en wil weten hoeveel geld van bedrijven als Shell, BP en ExxonMobil naar de TU/e vloeit en of daarmee invloed wordt uitgeoefend op onderzoeksresultaten en onderwijs. De actiegroep heeft het College van Bestuur al meerdere keren gevraagd om de documenten, maar deze tot op heden niet gekregen. Bram Boer, een van de TU/e-studenten die vaker voor UR actie heeft gevoerd en ook voor de deur van het CvB heeft gezeten geeft aan: "Daarom is er nu een petitie gestart om meer druk te zetten op het CvB om transparantie te geven over de financiële stromen van de universiteit", zoals ook op het protestbord te lezen valt - zie hoofdfoto. 

Belofte gedaan

Dat er banden zijn met de fossiele brandstofindustrie en de TU/e is duidelijk, maar hoeveel geld daarin omgaat, niet. In een eerder artikel van Cursor over de roep om meer aandacht voor klimaatverandering aan de TU/e, wordt hier ook over gesproken, aangaande een gesprek tussen het CvB en University Rebellion van 31 maart jongstleden. TU/e-studente Isabella Anglin die namens UR daar zat: “Vicevoorzitter Nicole Ummelen bood ons eerst aan een lijst van de investeringen te tonen, maar nadien leek dat aanbod toch weer van tafel”, zegt Anglin. “Voor ons is dit belangrijke informatie, want bedrijven die veel betalen hebben ook meer kans het onderzoek en onderwijs te beïnvloeden. Wij hopen hier met Ummelen in de toekomst nog verder over te kunnen spreken.”

Vicevoorzitter Ummelen reageerde destijds op de uitlatingen van Anglin: “We hebben gesproken over samenwerkingsverbanden met externe bedrijven en organisaties, met de industrie. Die hebben we natuurlijk veel. Ik heb vooral doorgevraagd naar de vraag die achter hun vraag - naar een lijst - zit. Waar gaat het nou eigenlijk om? Daarop volgde een eerste discussie over de vraag of contacten met industrie van invloed zijn op de inhoud van het onderwijs en het onafhankelijk denken door studenten. We hebben gesproken over manieren waarop die discussie zou kunnen plaatsvinden en ik heb toegezegd daar verder over na te denken.”

De studenten van UR die voor de deur van het CvB hebben gezeten, hebben een lange adem en blijven actievoeren, zo gaf demonstrant Bram Boer al aan. Er is wel onduidelijkheid over tot wanneer de studenten nu precies aanwezig zijn geweest: de woordvoerder van de universiteit Ivo Jongsma geeft aan dat de studenten sinds eind vorige week niet meer voor de deur zitten. Boer van University Rebellion geeft aan dat ze tot en met vrijdag nog voor de deur hebben gezeten. De petitie zal binnenkort worden aangeboden aan het CvB. 

Eigen onderzoek

Cursor heeft begin dit jaar bij dienst Finance and Control ook documentatie opgevraagd over de derdegeldstroommiddelen. De belofte is gedaan dat die informatie verzameld gaat worden. Reden van de aanvraag is onder meer het feit dat de TU/e al jaren de grootste derdegeldstroom heeft van alle universiteiten van Nederland. Cursor wil aan de hand van die informatie onderzoeken of dit effect heeft op het onderwijs en onderzoekresultaten.

Deel dit artikel