40 procent eerstejaars van universiteiten komt uit buitenland

Nederlandse hogescholen en universiteiten zijn steeds populairder bij internationale studenten. Bij de universiteiten komt dit collegejaar zelfs 40 procent van de eerstejaars niet uit Nederland. Aan de TU/e komt dit collegejaar 35 procent van de eerstejaar bachelors uit het buitenland. Van het totaal aantal ingeschreven studenten is nu 20 procent international.

door
foto GoodStudio / Shutterstock

De afgelopen zestien jaar is het aantal internationale studenten sterker gestegen dan het aantal Nederlandse studenten, blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. De coronacrisis heeft (waarschijnlijk vanwege de online lessen) een verdere toename niet afgeremd.

Ruim 42.000 van de 115.000 internationals studeren voor het eerst in Nederland. Dat is één op de vier eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs. Aan de universiteit komt 40 procent van de nieuwe studenten uit het buitenland. 

Dit collegejaar studeren er 80.400 internationale studenten aan de universiteiten ten opzichte van 34.800 op de hogescholen. Vooral Europese studenten weten het Nederlandse onderwijs goed te vinden: in 2005/2006 kwam 63 procent van de internationals uit Europa en dit collegejaar is dat maar liefst 76 procent. De instroom van Duitse studenten is de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven. Er kwamen vooral meer studenten uit andere Europese landen naar Nederland.

Populaire studies

In het hbo trokken opleidingen op het gebied van recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening de meeste studenten uit het buitenland. Maar ook vormgeving, kunst en talen waren populair, net als vorig collegejaar. Aan de universiteit trokken studies in de richtingen van journalistiek, gedrag en maatschappij de meeste internationals.

Beteugelen

De universiteiten vragen al langer instrumenten om de instroom beheersbaar te maken en de kwaliteit van het onderwijs te kunnen waarborgen. Ze willen een maximum kunnen stellen aan het aantal internationale studenten, zonder de deur voor Nederlandse studenten te sluiten.

Onderwijsminister Dijkgraaf wil dat ook, maar hij waarschuwde dat het wettelijk niet zomaar geregeld is. Het “nieuwe instrumentarium” zal voor het eerst beschikbaar zijn in het studiejaar 2023/2024.

Deel dit artikel