Dreigt een tussenjaardipje voor de TU/e?

Hogescholen trokken onlangs aan de bel, omdat ze bang zijn dat komend collegejaar minder studenten zich gaan inschrijven. Die zouden wachten op de invoering van de basisbeurs in 2023 en daarom voor een tussenjaar kiezen. Kijkend naar de voorlopige aanmeldingen voor negen TU/e-bacheloropleidingen die geen numerus fixus hebben, is een daling te zien van zo'n honderd Nederlandse vooraanmelders ten opzichte van een jaar eerder. Is dat een tussenjaardipje?

door
archieffoto Vincent van den Hoogen

De universiteiten blijken in tegenstelling tot de hogescholen komend collegejaar juist meer vooraanmeldingen voor de bacheloropleidingen binnen te krijgen. De voorlopige cijfers zijn nu ruim vijf procent hoger dan vorig jaar. Dat kan komen door een nóg hogere toestroom van buitenlandse studenten naar de Engelstalige bachelors. Jaar na jaar neemt hun aantal toe. Maar nationaal gezien is er nog geen aanwijzing dat Nederlandse jongeren massaal hun universitaire studie gaan uitstellen.

Ook aan de TU/e is het totaal aantal vooraanmeldingen op dit moment sterk gestegen ten opzichte van vorig jaar: van 3879 naar 5059, aldus de cijfers in het BI portal van de TU/e. Zeker geen dip dus, zou je mogen concluderen. Maar wie wat dieper in de cijfers duikt ziet dat voor de negen opleidingen die komend collegejaar geen numerus fixus hebben, de voorlopige aanmeldingen uit Nederland achterblijven bij die van een jaar daarvoor.

Numerus fixus

Als we de vooraanmeldingen voor de opleidingen Architecture, Urbanism and Building Sciences, Industrial Design, Mechanical Engineering en Computer Science and Engineering - de vier studies met een numerus fixus waar studenten zich al voor 15 januari voor moesten aanmelden - eruit filteren, blijven 2347 vooraanmeldingen over. Daarvan zijn er 592 van Nederlandse vooraanmelders. Vorig jaar rond deze tijd waren dat er nog 690. Dat zijn bijna honderd minder. Dat lijkt op een dip, maar studenten kunnen zich natuurlijk nog tot 1 mei aanmelden voor deze opleidingen. De 'achterstand' kan de komende vijf weken nog worden ingelopen.

Hoogleraar Ines Lopez Arteaga, dean van het Bachelor College, schrikt niet van het verschil van de Nederlandse vooraanmeldingen van nu vergeleken met die van vorig jaar. Zij ziet het zeker niet als een reactie op de herinvoering van de basisbeurs in 2023. Lopez Arteaga: "Het is sowieso nog te vroeg om nu al conclusies te trekken over de instroom voor het collegejaar 2022/2023. Onze vier fixusopleidingen laten juist een stijging zien in het aantal vooraanmeldingen." De Nederlandse vooraanmeldingen voor de vier fixusopleidingen liggen nu op 1012 en dat waren er vorig jaar 825. Een decentrale toets beslist hierbij wel over toelating tot die opleidingen. "En van vorig jaar weten we dat studiekiezers zich pas kort voor de deadline aanmelden", aldus de dean. 

Prognose

Natuurlijk komen in september niet alle vooraanmelders naar Eindhoven. Vooral buitenlandse vooraanmelders kiezen vaak toch nog voor een andere instelling binnen of buiten Nederland. In de BI portal staat ook een prognose van de verwachte instroom, die gebaseerd is op historisch cijfermateriaal. Daarin staat dat komend collegejaar 2319 eerstejaars worden verwacht, waarbij met zo’n 1284 Nederlandse studenten die groep nog altijd in de meerderheid is. Qua procentuele verdeling komen de Nederlandse (56 procent) en internationale instromers wel steeds dichter bij elkaar. Dat is een trend die al in 2019 is ingezet.

Als het gaat om de buitenlandse instroom van studenten verwijst Lopez Arteaga naar een recent verschenen publicatie van het CBS. "We volgen de landelijke trend in het aandeel van internationale studenten in het eerste jaar. Dat aandeel zit volgens het CBS voor heel Nederland nu op circa veertig procent. Het laat vooral zien dat we in Eindhoven zeer hoogwaardige opleidingen verzorgen. Bovendien schreeuwt de arbeidsmarkt om goed opgeleide ingenieurs." Op de bachelors van Biomedical Engineering na, zijn inmiddels alle bacheloropleidingen aan de TU/e volledig Engelstalig.

Deel dit artikel