In gesprek over de toekomst van de TU/e

Om met de medewerkers in gesprek te gaan over het gevoerde beleid, hield het College van Bestuur woensdagochtend een zogenoemde Mid Term Review in de University Club. Het instellingsplan 2020-2025 werd onder de loep genomen. Voorzitter Robert-Jan Smits wilde weten wat de deelnemers op dit moment nog missen bij de zeventien prioriteiten die in het plan staan opgesteld en of ze nog nieuwe trends zien. Veel onderwerpen zijn verbonden met werkdruk.

Robert-Jan Smits merkt bij aanvang op dat het document dat nu leidraad is van het rondetafelgesprek, al geschreven is vóór de wereld met corona te maken kreeg. Het betekent dat een fikse update nodig is waarbij duurzaamheid en digitalisering wat Smits betreft belangrijke rollen krijgen.

TU/e’s zeventien beleidsprioriteiten zijn ondergebracht in drie pijlers: talent, samenwerking en veerkracht. Smits wil weten wat er in de ogen van de aanwezigen wel of nog niet van terecht is gekomen. Hij geeft alvast een voorschot: “Aan de roadmap voor Research infrastructure, met bijvoorbeeld cleanrooms en microscopen, moeten we nog werken.”

Visie

Verschillende issues komen aan de orde. Het gaat over welzijn, interne communicatie, waardering voor ondersteunende staf en het woord excellent. Op de een of andere manier komen deze onderwerpen steeds weer bij te hoge werkdruk uit. Smits geeft zijn medebestuurders Nicole Ummelen en Frank Baaijens de gelegenheid te antwoorden op de vragen die leven.

“Geef visie”, zegt Pim van der Hoorn, universitair docent bij Mathematics and Computer Science, bijvoorbeeld. “Ik zie in de plannen geen specifieke visie over de uitvoering van het programma Erkennen en waarderen. Geef ons visie, dan hebben mensen beter afgebakende taken, wat ook de ondersteuning van het personeel ten goede komt.”

Werkdruk

Hoogleraar Niels Deen (Mechanical Engineering) vraagt het CvB mensen in te zetten op taken waar ze goed in zijn. Hij geeft als voorbeeld de invoering van TU/e InSite waarna hij zichzelf en zijn collega’s zag veranderen in parttime HR-medewerkers.

Smits stelt Deen gerust dat SQUAD juist gaat zorgen dat diensten geoptimaliseerd worden zodat iedereen zich op zijn eigen werk kan richten. Nicole Ummelen, die deze Support Quality Drive leidt, voegt toe: “We willen iedereen in staat stellen te doen waar ze goed in zijn. Nu we een nieuw financieel systeem gaan implementeren nemen we de dingen mee die we van TU/e InSite leerden.”

Optimaliseren

Patricia Veling is student counselor bij ESA en vraagt aandacht voor de internationale studenten. “Deze jonge mensen hebben maatwerk nodig voor hun persoonlijke problemen. Dat conflicteert met het optimaliseren van processen. Vergeet niet dat het aantal studenten de laatste zeven jaar is verdubbeld en het aantal ESA-medewerkers daar ver bij is achtergebleven.”

Ook hoogleraar Energy Technology Rick de Lange vraagt aandacht voor de werkdruk. Smits legt uit dat de academische wereld hier voor een deel zelf debet aan is. “De pressie op publicaties komt niet van mij. Ga vacatures maken en deze vullen.” Baaijens merkt op dat er ook hybride docenten moeten worden ingezet. “In Strategie 2030 dachten we dat de TU/e kon groeien tot 15.000 studenten. Maar met de huidige student-staf ratio moeten we het beperken tot 13.000.” De Lange houdt aan: “De focus op excellentie beperkt ons in wie we kunnen aannemen. We kunnen ook niet-toppers gebruiken.”

Hoewel de opkomst Smits wat tegenviel - er waren veertien belangstellenden - werd er tot het eind toe input gegeven die het CvB meeneemt.

Op 31 maart, 1 april en 6 april zijn er nog sessies. Hier kun je je aanmelden.

Deel dit artikel