Tentamen Data Analytics nietig verklaard

Omdat op 19 april jongstleden voorafgaand aan het tentamen van het vak Data Analytics for Engineers tentamenvragen bekend zijn geworden, is besloten het tentamen nietig te verklaren. Dit op basis van een onderzoek door de examencommissie en (extern) juridisch advies. Er komt een zogeheten retake van het tentamen in het vierde kwartiel. Tegen de betrokken personen worden sancties getroffen.

door
foto Mitch Shark / Shutterstock

Deze middag kregen de eerstejaars die op dinsdag 19 april het tentamen van het vak Data Analytics for Engineers hebben afgelegd, via de mail de mededeling dat het tentamen nietig is verklaard. Het betekent dat ze het nogmaals zullen moeten afleggen.

‘Als TU/e is het onze professionele plicht ervoor te zorgen dat het diploma waar je zo hard voor werkt de waarborging van kwaliteit heeft én behoudt. Deze nietigverklaring is daarom de beste keuze in het belang van onze studenten’, zo staat de lezen in de berichtgeving van Ines Lopez Arteaga, dean van het Bachelor College.

Concreet betekent de nietigverklaring dat het tentamen wordt behandeld alsof het niet heeft plaatsgevonden. De retake van het tentamen gaat plaatsvinden tijdens de tentamenweek van Q4 en wel op zaterdag 2 juli van 9.00 tot 10.30 uur en van 11.00 tot 12.30 uur. Het betekent ook dat iedereen recht heeft op een (nieuwe) herkansing, die gepland staat voor de interim tentamenweek, en wel op zaterdag 20 augustus van 9.00 tot 10.30 uur en van 11.00 tot 12.30 uur.

BSA-norm

Vanwege de impact die de nietigverklaring zou kunnen hebben op de getroffen studenten, zijn maatregelen genomen om die te minimaliseren. Behaalt een student een voldoende voor het vak met het resultaat van het nieuwe tentamen, dan blijft je BSA-norm ongewijzigd. Dit betekent dat die 40 van de 60 studiepunten moet hebben behaald om een positief BSA te krijgen. Behaalt een student geen voldoende dan wordt het vak Data Analytics for Engineers uit de BSA-norm gehaald en het aantal studiepunten van het eerste jaar gehaald. Die student moet dan dus 35 studiepunten van in totaal 60 studiepunten behalen om een positief BSA te krijgen. Het afsluiten van het vak met een voldoende is wel nodig om het examenprogramma af te kunnen ronden.

In de studiegids kunnen studenten een FAQ vinden met antwoorden op veel gestelde vragen. Wordt een vraag hier niet beantwoord, dan kan contact worden opgenomen via info@tue.nl, of WhatsApp (06 41683406).

Cursor publiceert morgen, 13 mei een interview met dean Ines Lopez Arteaga en hoogleraar Mark de Berg, voorzitter van de examencommissie, die nader zullen ingaan op wat zich precies heeft afgespeeld op 19 april en hoe men tot deze beslissing is gekomen.

Deel dit artikel