Internationale studenten vallen vaker uit dan Nederlandse

Eén op de vier internationale wo-bachelorstudenten is sinds 2011 binnen vier jaar zonder diploma uit Nederland vertrokken. Kennelijk voelen ze zich niet op hun plek, concludeert de Inspectie van het Onderwijs.

door
foto Vincent van den Hoogen

De Nederlandse universiteiten trekken steeds meer studenten uit het buitenland. Dat heeft voor- en nadelen, meent de Onderwijsinspectie. Internationalisering kan bijdragen aan een goed studieklimaat, maar zet ook de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs onder druk. Bovendien is de huisvesting een probleem.

Daarom is de vraag relevant of die studenten hier op de juiste plek zijn, menen de inspecteurs. Om daar zicht op te krijgen, kijken ze naar het studiesucces van bachelorstudenten sinds 2011. De uitkomst hebben ze in een factsheet samengevat.

Geen verschil

Binnen een jaar blijkt 17 procent van de internationale studenten weer vertrokken. Daarin is geen verschil tussen studenten van binnen en buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Misschien kiezen ze een opleiding in een ander land, maar daar zijn geen cijfers over. De inspectie noemt het ‘uitval’.

Wisselen van studie gebeurt ook veel. Van de niet-Europese studenten stapt 21 procent over naar een andere opleiding in Nederland. Onder de Europese internationals is dat 11 procent. 

Van de Nederlandse bachelorstudenten stopt slechts zes procent binnen een jaar met studeren. Wel switcht 28 procent van opleiding.

Grofweg een derde van de studenten kiest dus niet meteen de juiste bacheloropleiding, meent de inspectie. Dat geldt iets vaker voor niet-Europese internationals dan voor Europese. Nederlandse studenten zitten daar tussenin.

Ook in latere studiejaren stoppen de internationals vaker dan Nederlandse studenten. Na vier jaar is een kwart zonder bachelordiploma weg uit het Nederlandse hoger onderwijs, tegen negen procent van de Nederlanders.

Daar staat tegenover dat de resterende internationale studenten wel iets vaker hun diploma behalen. Dat is vooral bij Europese internationals het geval, en hun diploma is bovendien vaker van de opleiding waaraan ze begonnen waren.

De inspecteurs kunnen niet zeggen waarom zoveel internationale studenten voortijdig uit Nederland vertrekken: “De oorzaken hiervoor kunnen liggen bij de instelling of opleiding, maar het kan net zo goed dat het studeren in het buitenland in algemene zin niet goed bevalt.”

Deel dit artikel