Eindhovense Rubicon-winnares als postdoc verder aan ETH Zürich

Onderzoeksfinanciers NWO en ZonMw geven zestien pas gepromoveerde wetenschappers een Rubiconbeurs om ervaring op te doen bij een buitenlandse kennisinstelling. Bijna veertig procent van de aanvragen werd gehonoreerd. Ook Bregje de Wildt, in november gepromoveerd bij de TU/e-faculteit Biomedical Engineering, kreeg er een en doet nu voor twee jaar als postdoc botonderzoek aan de ETH Zürich.

door
foto Freidensonphoto / Shutterstock

De laureaten van de Rubiconbeurzen zijn negen mannen en zeven vrouwen. Ze gaan bijna allemaal voor twee jaar naar het buitenland. Zeven kiezen voor de Verenigde Staten, twee voor het Verenigd Koninkrijk en de rest voor Zuid-Afrika, Israël, Canada, Zwitserland, Ierland, Portugal of België.

Bregje de Wildt, die begin november aan de TU/e haar promotie afrondde bij de faculteit Biomedical Engineering in de groep van universitair hoofddocent Sandra Hofmann, heeft ook een Rubiconbeurs toegewezen gekregen. Sinds maart is ze als postdoc werkzaam aan het gerenommeerde ETH Zürich (zie de hoofdfoto, red.).

"Tijdens mijn promotieonderzoek aan de TU/e heb ik gewerkt aan 3D-kweekschaalmodellen voor menselijk bot, zogeheten miniatuurbotten", vertelt De Wildt, "waarbij ik me met name richtte op de osteoclasten en osteoblasten, respectievelijk de botafbrekende en de botaanmakende cellen. Nu konden deze cellen botachtig weefsel aanmaken en afbreken, maar het proces is nog niet echt gereguleerd. In het botweefsel in ons lichaam bevinden zich osteocyten, welke de osteoclasten en de osteoblasten aansturen. Osteocyten zijn in ons lichaam omgeven door botweefsel en vormen in dit weefsel een lang netwerk dat zij gebruiken om de botafbraak en
-aanmaak te sturen. In het Rubicon-project ga ik door middel van 3D-bioprinten een menselijk kweekschaalmodel ontwikkelen voor bot waarin de osteocyten zich bevinden en met elkaar verbonden zijn via een netwerk. Dit is belangrijk omdat op dit moment het onderzoek naar osteocyten vaak met dierproeven wordt gedaan, omdat deze cellen zo goed in het bot vastzitten dat ze buiten het (menselijk) lichaam heel lastig te bestuderen zijn. Miniatuurbotten kunnen het direct testen van medicijnen voor de behandeling van menselijke botaandoeningen mogelijk maken en daarbij dierproeven overbodig maken."

Over de keuze voor ETH zegt ze: "Ik wilde dit bij ETH gaan doen omdat het laboratorium waar ik nu werk zich richt op botonderzoek op alle niveaus, wat nodig is om botweefsel en hoe het op de omgeving reageert volledig te begrijpen. Zo wordt er gewerkt met dierproeven, computermodellen, klinische data en kweekschaalmodellen. Daarnaast worden voor de ontwikkeling van de kweekschaalmodellen verschillende print-methodes toegepast die het inbedden van cellen mogelijk maken, zoals de osteocyten in menselijk bot."

Laatste ronde 2022

Voor de derde en laatste ronde Rubiconbeurzen van 2022 waren 42 aanvragen ingediend, waarvan 38,5 procent werd gehonoreerd. Financiers NWO en ZonMw kennen er jaarlijks ongeveer zestig toe.

De Rubicon-beurs is populair. Hij maakt het voor jonge wetenschappers sinds 2005 mogelijk om een of twee jaar naar het buitenland te gaan. Maar wie hem misloopt hoeft niet te wanhopen. Het is niet aangetoond dat de beurs een groot effect heeft op de wetenschappelijke loopbaan.

Rubicon-beurzen derde ronde 2022

 

Instelling

Rubicon-beurzen

Erasmus MC

2

Nederlands Kanker Instituut

1

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

1

Radboud Universiteit

1

Rijksuniversiteit Groningen/MC 

3

Technische Universiteit Delft

1

Technische Universiteit Eindhoven

1

Universiteit Leiden 

1

Universiteit Twente

1

Universiteit van Amsterdam

2

Vrije Universiteit Amsterdam

2

Totaal

16

   

 

Deel dit artikel