Groen licht voor 397 miljoen euro Nationaal Groeifonds

Vijf grote projecten voor onderzoek en innovatie krijgen definitief 397 miljoen euro van het kabinet. Dat geld was al gereserveerd, maar de aanvragers moesten hun voorstellen nader onderbouwen en aanpassen. Een van de leden van de adviescommissie is TU/e’s collegevoorzitter Robert-Jan Smits.

door
foto Freedom Master / shutterstock

De ministerraad is afgelopen vrijdag akkoord gegaan met de toekenning van 397 miljoen euro voor de vijf projecten uit het Nationaal Groeifonds, zoals de adviescommissie voorstelde. Het gaat om projecten uit de rondes 2021 en 2022.

Het Nationaal Groeifonds mag in vijf jaar tijd 20 miljard euro verdelen. Daarmee wordt onderzoek en innovatie gefinancierd dat kan bijdragen aan ‘structurele en duurzame economische groei’.

Meer focus

De vijf projecten moesten nog even worden bijgeschaafd voordat de tientallen miljoenen hun kant op kwamen. Zo krijgt het Groeiplan Watertechnologie inderdaad 135 miljoen euro toegekend, nu er vijf ‘focusgebieden’ zijn gekozen en het voorstel minder breed is geworden. Ook zou er iets meer helderheid zijn over de bijdragen van private partijen. Harde toezeggingen zijn er weliswaar niet, maar de “ondersteuningsbrieven en bijdragen aan het voorstel geven desalniettemin vertrouwen”, aldus de commissie.

Ongeveer hetzelfde gaat het met de andere projecten die nu geld krijgen voor onderzoek naar verstedelijking, de leefomgeving, het ‘groene’ verdienvermogen en een goede infrastructuur voor gezondheidsdata (Health-RI).

Hier en daar moet nog wel iets gebeuren. Bij Health-RI bijvoorbeeld moeten startups volgens de commissie meer ruimte krijgen. “Het consortium wordt nu nog te veel gedomineerd door bestaande belangen vanuit de academische wereld”, staat in het advies. “Wel zijn er vorderingen gemaakt door het instellen van een Industry Advisory Board.”

Brede commissie

Leden van de onafhankelijke adviescommissie van het Nationaal Groeifonds zijn onder meer collegevoorzitter Rianne Letschert (Universiteit Maastricht) en collegevoorzitter Robert-Jan Smits (TU/e), maar ook bijvoorbeeld de hoofdeconoom van ING, de bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de oprichter van online supermarkt Picnic.

Natuurkundige Robbert Dijkgraaf was eveneens lid van de adviescommissie. Hij is teruggetreden toen hij minister van Onderwijs werd. Nobelprijswinnaar Ben Feringa heeft hem opgevolgd. Er loopt inmiddels een derde ronde van aanvragen. Daarvoor zijn 47 voorstellen ingediend, maakte het kabinet eerder deze maand bekend.

Deel dit artikel