Groeifonds: bijscholing onderwijs en zorg krijgt tientallen miljoenen

Voor bijscholing van leraren is de komende tien jaar 73,1 miljoen euro beschikbaar uit het Nationaal Groeifonds. Nog eens 86,5 miljoen is voorwaardelijk toegekend. Ook voor zorgonderwijs zijn miljoenen uitgetrokken. In de derde ronde van het Nationaal Groeifonds wordt in totaal 2,4 miljard euro toegekend. Bij elf projectvoorstellen is de TU/e betrokken.

door
foto wibofoto / istock

Het Nationaal Groeifonds verdeelt 20 miljard euro in vijf jaar tijd. Het geld moet bijdragen aan ‘structurele en duurzame economische groei’ en is bestemd voor onderzoek, innovatie en scholing.

Vrijdag zijn de uitkomsten van de derde ronde bekendgemaakt. Er gaat onder meer geld naar de ‘professionalisering’ van leraren. Daarmee worden bijscholing en nascholing bedoeld. Er is 73,1 miljoen euro toegekend en nog eens 86,5 miljoen euro is ‘voorwaardelijk’ toegekend. Voor dat tweede bedrag moet het project zich eerst enigszins bewijzen.

De hoop is dat bijgespijkerde leraren niet alleen de kwaliteit van het onderwijs verbeteren, maar ook dat het beroep van leraar aantrekkelijker wordt: dat zou het lerarentekort kunnen terugdringen.

Waarschuwingen

Het Centraal Planbureau heeft de voorstellen geanalyseerd en waarschuwt dat leraren van sommige scholen, juist door het lerarentekort, geen tijd zullen hebben om aan scholing deel te nemen. De overheid kan leraren niet verplichten tot deelname. Dit probleem zal waarschijnlijk vooral bij achterstandsscholen spelen, waardoor dit voorstel de verschillen in de samenleving kan vergroten.

Bovendien is er al een wirwar aan bijscholingspotjes. “Het voorstel noemt versnipperde bekostiging als knelpunt, maar biedt geen structurele oplossing”, aldus het CPB. Het is volgens het CPB de vraag of het project slaagt “als flankerend beleid uitblijft”.

Het voorstel is ingediend door het ministerie van Onderwijs. Deelnemende partijen zijn de koepelverenigingen van universiteiten en hogescholen (UNL en VH) samen met de koepelverenigingen in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo. Verder zijn er vakbonden en vakorganisaties bij betrokken.

TU/e

Ook voor wetenschappelijk onderzoek is geld gereserveerd. Elf projectvoorstellen met een TU/e-bijdrage ontvangen een investering in de derde ronde van het Nationaal Groeifonds. Hier is te lezen welke dat zijn.

Ook onderzoek naar ‘microbiomen’ mag hopen op 200 miljoen. Dat zijn “complexe gemeenschappen van bacteriën, schimmels en virussen die in vele processen een belangrijke rol spelen”, staat in het rapport van de beoordelingscommissie. Kennis over microbiomen kan leiden tot toepassingen in de gezondheidszorg, land- en waterbeheer en de voedselproductie.

Maar de indieners moeten wel een beter voorstel maken. Er is te weinig focus (veel projecten, weinig samenwerking) en het is ook nog niet duidelijk hoe de stap naar commerciële toepassingen zal worden gezet.

Bij dit onderzoek zijn tien Nederlandse universiteiten betrokken (Nijmegen, Groningen, Delft, Leiden, Maastricht, Twente, Utrecht, de twee Amsterdamse universiteiten en Wageningen). Ook zes medische onderzoeksinstituten doen mee (ACTA, Amsterdam UMC, Erasmus MC, LUMC, Radboud UMC en UMCG). Daarnaast zijn allerlei bedrijven en kennisinstituten bij het voorstel aangesloten.

Dijkgraaf

Aan het hoofd van de commissie die de aanvragen moet beoordelen, staat Rianne Letschert, voorzitter van de Universiteit Maastricht. Voordat hij minister werd, was Robbert Dijkgraaf ook lid van de commissie. Hij trad terug toen hij minister werd.

Deel dit artikel