Hospita’s voor honderd studenten

In een poging het kameraanbod voor studenten te verruimen is de TU/e samen met de Design Academy, Fontys en de gemeente Eindhoven een samenwerking aangegaan met Hospi Housing. Het online platform brengt studenten in contact met gastgezinnen en hosts en stoft daarmee een woonvorm af die voorheen veel gebruikelijker was. “Deze oplossing ligt voor de hand.”

door
foto Hospi Housing

Terwijl er een grote woningnood heerst onder studenten, hebben veel woningeigenaren in Eindhoven één of zelfs meerdere kamers in huis over. Dat biedt veel potentieel, zegt Daan Donkers, een van de oprichters van Hospi Housing. Hij studeerde nog in Utrecht toen hij in diezelfde stad het platform oprichtte. Daar wonen nu via Hospi Housing zo’n 120 studenten op kamers bij een hospita.

Sinds vorige maand is het platform ook in Eindhoven beschikbaar. “Op dit moment hebben we tien hospita’s in Eindhoven en nog vijf in de regio”, zegt Donkers. Met de gemeente Eindhoven is afgesproken om aan het eind van het jaar honderd kamers beschikbaar te hebben. “Dat is een ambitieus doel, want normaal halen we dat pas in twee jaar. Het duurt even voor je een groot bestand aan huizen hebt, omdat mensen eerst veel informatie willen inwinnen en vaak pas na een paar maanden de stap nemen.”

Commitment

Maar het commitment is er, benadrukt hij. “We willen een oplossing zijn voor de woningnood.” Die is onverminderd groot onder studenten, zegt ook Jim Bergmans, beleidsmedewerker Onderwijs bij Education & Student Affairs van de TU/e. “We proberen als universiteit met partners zoals de Design Academy, Fontys en de gemeente de markt vlot te trekken. Dat is ook in het Convenant Studentenhuisvesting 2021-2028 vastgelegd. Daarin staat dat er 2800 kamers nodig zijn en dat is nog zonder de schaalsprong mee te rekenen.”

Het Hospi Housing-concept werd door de TU/e dan ook met open armen ontvangen, zegt Bergmans. “Dankzij de nieuwe hospitaregeling van de gemeente was het ook mogelijk om dit op te zetten. Een kamer beschikbaar stellen was voorheen lastig vanwege vergunningen en het vele papierwerk.” Die versoepeling zette in augustus op zichzelf nog weinig zoden aan de dijk, maar dat er nu een professionele organisatie mee aan de slag gaat, schept hoop, denkt Bergmans. “Ik heb er hoge verwachtingen van. Er wonen ook veel internationale expats in Eindhoven die vast wel bereid zullen zijn om studenten in huis te nemen.”

Internationaal

Al 216 studenten hebben zich bij het platform ingeschreven als woningzoekende. Het gros ervan komt uit het buitenland, vertelt Donkers. “Over het algemeen is zo’n 80 procent van de studenten die we plaatsen internationaal.” Juist die groep heeft ook in Eindhoven extra moeite om een kamer te vinden. “Ze kennen de regels niet en kunnen een kamer vaak niet bezichtigen voor ze akkoord gaan.” Tegelijkertijd is het volgens Donkers een groep die goed aansluit bij de wensen van hospita’s. “Die vinden het leuk om een kamer beschikbaar te stellen, maar willen er meestal niet te lang aan vastzitten. Internationale studenten blijven vaak korter dan Nederlandse studenten, soms zelfs maar een half jaar.”

Hospi Housing is op dit moment matches aan het maken tussen studenten en de hospita’s die zich beschikbaar hebben gesteld in de omgeving Eindhoven. Ondertussen loopt een campagne om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te stellen van het platform. De universiteit helpt mee door de boodschap te verspreiden en draagt  - net zoals de andere partners - financieel bij aan de informatie- en wervingscampagne voor hosts, zegt Bergmans. “We houden ook de vinger aan de pols en gaan periodiek afspreken om te kijken hoe het gaat.”

Een gebrek aan ruimte is er volgens Donkers in ieder geval niet. “We wonen in Nederland heel ruim en hebben vaak wel een kamer beschikbaar. Deze oplossing ligt voor de hand.”

Deel dit artikel