Geen recht op energietoeslag bij recht op studiefinanciering

Ilana van den Akkerveken, masterstudent Human Technology Interaction aan de TU/e, is een van de studenten die hoopte gebruik te maken van de energietoeslag die de gemeente Eindhoven toegezegd had voor studenten. Toch kreeg ze deze niet op grond van het feit dat ze te veel inkomen zou hebben. De gemeente blijkt de mogelijkheid tot het lenen bij DUO te zien als inkomen. Ook als je niet leent, zoals Van den Akkerveken.

door
foto Vejaa / iStock

De energietoeslag – die eerst niet voor studenten zou zijn, en toen in sommige gemeenten wel – blijkt nu voor veel studenten in Eindhoven toch niet toegewezen te worden. En dat om een reden die Van den Akkerveken en haar medestudenten verbaast: de gemeente Eindhoven rekent erop dat zij 932,87 euro lenen en ziet dat als hun inkomen. Gecombineerd met een bijbaantje en/of stagevergoeding zitten de studenten dan al snel boven de 120 procent van het minimuminkomen – de grens tot waar mensen de energietoeslag nog ontvangen. Maar Van den Akkerveken leent helemaal geen geld bij DUO. Daarbij is het opmerkelijk dat deze lening – gekregen of niet – in beide gevallen als inkomen wordt gezien. Het is een schuld die terug moet worden betaald – met rente.

Lening gezien als inkomen

“Ik woon in een zelfstandige studio (een andere voorwaarde om de energietoeslag te ontvangen, red.)”, zegt Van den Akkerveken. “Ik kan het geld goed gebruiken met de hoge energieprijzen, dus besloot deze snel aan te vragen. Ook had ik verwacht deze toeslag te krijgen: mijn inkomen ligt onder die 120 procent van het minimuminkomen. De afgelopen maanden heb ik namelijk alleen een stagevergoeding en wat geld van mijn bijbaantje ontvangen.” Toch kreeg Van den Akkerveken al snel een afwijzing van de gemeente Eindhoven.

“In december 2022 kreeg ik een brief waarin stond dat ik te veel verdien om de energietoeslag te krijgen. In de opsomming van mijn inkomen stond ook de studiefinanciering van DUO van 932,87 inclusief de aanvullende beurs (waar niet eens iedere student recht op heeft, red.). Maar ik leen niets. Ik probeer met mijn stagevergoeding en hard werken rond te komen, juist om die schuld te vermijden. Dus ik heb de gemeente gebeld, want het overzicht klopt niet. Daar werd mij verteld dat landelijk bepaald is dat de mogelijkheid om te lenen wordt meegenomen in de inkomensbepaling. Dit is geen inkomen, dit is een schuld! De dame bij de gemeente wilde verder niet met mij in discussie en zei me bezwaar te maken als ik het er niet mee eens was.” Dat deed Van den Akkerveken, samen met andere studenten die ook een afwijzing kregen.

De energietoeslag die de studenten nu mislopen is 1.300 euro. “Dat is – zeker voor een student – behoorlijk wat geld. Mijn stage is overigens ondertussen voorbij, dus nu zou ik er zeker onder zitten, maar opnieuw aanvragen mag ook niet. Een vriend van mij leent overigens wel wat, maar dat doet hij omdat hij niet anders kan. Dat geeft toch eigenlijk al aan dat je deze energietoeslag dan juist al nodig hebt als je moet lenen om rond te komen.”

Participatiewet als grondslag

Iemand uit haar ‘bezwaargroep’ heeft een poging gedaan om in gesprek te gaan met de wethouder Wonen, Wijken, Ruimte en Dienstverlening, Mieke Verhees (die overigens de energietoeslag niet in de portefeuille heeft), maar dat wil de gemeente Eindhoven niet. Wel kregen de studenten een mail namens alle woordvoerders van de gemeente Eindhoven – ingezien door Cursor – en daarin wordt aangegeven hoe de afwijzing tot stand is gekomen: 'De participatiewet geldt als grondslag bij de toekenning van de energietoeslag. Voor de bepaling van het recht op de energietoeslag kijken we naar alle financiële middelen voor levensonderhoud die een student maximaal ter beschikking staan. Daar hoort ook de mogelijkheid van het lenen van studiefinanciering bij.'

Andere toeslagen

Van den Akkerveken vindt dat helemaal vreemd als je kijkt naar de toewijzing van overige toeslagen, zoals huur- en zorgtoeslag. Daar staat ook altijd de vraag ‘krijgt u studiefinanciering?’ of ‘heeft u recht op studiefinanciering?’. Als je daarop ‘ja’ antwoordt, komt daar vervolgens te staan: ‘studiefinanciering telt niet mee voor de berekening van het toetsingsinkomen’. Dus ze rekenen het daar niet mee in de bepaling van de hoogte van je inkomen. Dat zou hier ook zo moeten zijn”, vindt Van den Akkerveken. Zij en haar medestudenten gaan door met hun bezwaar. Cursor blijft dit dossier verder volgen.  

Deel dit artikel