TU/e prijst en beloont excellente onderzoekers

Hoogleraar Bert Meijer trad gistermiddag op als ceremoniemeester bij de uitreiking van acht onderzoeksprijzen, die in de Blauwe Zaal werden toegekend aan individuele onderzoekers en onderzoeksgroepen. Ze werden uitgereikt in het kader van de tweede Research Day van de TU/e. Volgens Meijer is het winnen van de prijs uiteindelijk niet het belangrijkste, “dat is het genomineerd zijn”. Eerder die dag was polymeerchemicus Craig J. Hawker geëerd met een eredoctoraat.

Het samenwerkingsdansje dat Max Birk, die gisteren tijdens de TU/e Research Day als beste jonge onderzoeker werd uitverkozen, samen met het publiek opvoerde, was zonder twijfel de meest bijzondere actie tijdens de prijsuitreiking. Maar iedereen in de zaal stond op en deed eraan mee. Volgens Birk symboliseerden zij daarmee het belangrijkste dat noodzakelijk is bij een goed onderzoeksproject: niet eens zozeer het onderzoek an sich, maar vooral de manier waarop het tot stand komt. “Door goed om je heen te kijken en samenwerking te zoeken waar dat mogelijk is.” Birk is universitair docent bij IE&IS en hij creëert videogames voor cognitieve beoordeling met als doel stress te voorspellen.

Nienke Bakx mocht de prijs voor beste EngD’er in ontvangst nemen. Zij trainde en evalueerde AI-modellen om automatisch doelvolumes en organen af te bakenen en de dosisverdeling voor borstkankerpatiënten te voorspellen. Iets wat nu in de dagelijkse praktijk wordt gebruikt om medische professionals te ondersteunen.

Leiderschap

Als beste promovendus werd Youri van Hees door de jury verkozen. Hij deed zijn promotie bij de faculteit Applied Physics. Het onderzoek van Van Hees is gericht op een snellere en betere dataopslag. De limieten die daar nu voor bestaan kunnen volgens hem worden overwonnen door ultrakorte lichtpulsen te gebruiken om gegevens in magnetische apparaten te schrijven.

Voor hoogleraar Luc Brunsveld van Biomedical Engineering was er de prijs voor het beste leiderschap in excellentie. Brunsveld is een internationaal toonaangevende wetenschapper op het grensvlak van supramoleculaire chemie en chemische biologie. Zijn groep heeft onder andere baanbrekend werk verricht op het gebied van nieuwe concepten voor de ontdekking van kleine moleculen geneesmiddelen die zich richten op het stabiliseren van eiwit-eiwitinteracties. Zijn internationale faam op dit gebied maakte ook dat hij gistermiddag niet lijfelijk aanwezig was vanwege een verplichting in de VS om daar enkele lezingen te geven. Via een vooraf opgenomen filmpje bedankte hij de jury voor zijn uitverkiezing. 

Beste team

Voor de prijs voor het beste team was de concurrentie aanzienlijk; er waren zeven teams voor genomineerd, waarbij IronPower Consortium als winnaar uit de bus kwam. Dit consortium richt zich op het gebruik van ijzerpoeder als energiedrager. Het onderzoek aan de TU/e richt zich op de verbrandingseigenschappen van ijzerpoeder en de regeneratie van verbrand ijzerpoeder met waterstof. Er zijn inmiddels ook al spin-offs uit voortgekomen, zoals RIFT en Iron+. Hoogleraar Philip de Goey, oud-decaan van Mechanical Engineering en bedenker van dit procedé, nam de prijs in ontvangst.

Yoeri van de Burgt, ook van Mechanical Engineering, kreeg een onderscheiding voor zijn baanbrekend onderzoek. Van de Burgt is een van de pioniers en drijvende krachten achter 'organische neuromorfische engineering', dat zich richt op de ontwikkeling van geavanceerde computer- en geheugensystemen geïnspireerd op de werking van het menselijk brein.

Eerder die dag was Tim Wissink al aangewezen als winnaar van de eerste editie van de nieuwe pitch-competitie Talking Science. Met zijn pitch over het omzetten van CO2 naar brandstof en chemicaliën, die hij in de middagsessie nogmaals mocht presenteren, overtuigde hij de jury en won hij een geldprijs van 750 euro. Hij is promovendus in de groep 'Inorganic materials and catalysis' aan de faculteit Chemical Engineering & Chemistry.

Publieksprijs

Als laatste betrad Karthik Raghavan Ramaswamy, promovendus bij Electrical Engineering, het podium om de publieksprijs in ontvangst te nemen. Van de 2200 stemmen die waren uitgebracht, was het hem gelukt om daar de helft van binnen te halen. De promovendus uit India greep net mis bij de prijs voor het beste proefschrift. Met zijn onderzoek aan de faculteit Electrical Engineering richtte hij zich op datagedreven modellen voor complexe, grootschalige systemen. Bij het in ontvangst nemen van zijn prijs liet hij wel doorschemeren dat de promotie via zijn social media-kanalen mogelijk had meegespeeld bij zijn uiteindelijk overweldigende uitverkiezing. 

Voor meer informatie over de Research Day en filmpjes die de prijswinnaars vooraf zelf hadden opgenomen zie hier.

Deel dit artikel