Besturen spijkeren elkaar bij over sociale veiligheid

Wat is je functie als bestuurslid van een studentenvereniging bij zaken als seksueel grensoverschrijdend gedrag en discriminatie? En wat moet je vooral wel – of niet – doen als je met dergelijke situaties te maken krijgt? Over dat soort onderwerpen spraken bestuursleden van twintig studentenverenigingen met elkaar tijdens een Social Safety Lunch, georganiseerd door studentenpartij DAS Eindhoven.

door
foto SpicyTruffel / iStock

Vooral veel sportverenigingen weten de lunch te vinden, al zijn ook bestuursleden van onder andere koepelverenigingen, studieverenigingen en alle drie de gezelligheidsverenigingen present. Na een korte introductie van Student Diversity Officer Lara Hofstra over Confidential Contact Persons (CCP’s), de Intro en een mogelijke training voor bestuursleden op het gebied van sociale veiligheid, volgt een soort stoelendans, zodat er gevarieerde groepjes van bestuursleden ontstaan. Anne Karien van der Stee, die de lunch vanuit DAS organiseert, voorziet de deelnemers van onderwerpen waar ze het met elkaar over kunnen hebben.

Wat blijkt, is dat er veel verschil zit in wat verenigingen al doen aan sociale veiligheid en hoe goed dat gaat. Een vereniging die al wat verder lijkt dan een aantal andere is SSRE, die het afgelopen jaar een systeem optuigde waarbij leden anonieme meldingen kunnen doen, waaruit ook schorsingen kunnen volgen. “We schrokken ervan toen er ook daadwerkelijk meldingen binnenkwamen”, zegt een bestuurslid tegen haar gesprekspartners van Ichtus en Don Quishoot. “Je beseft dan dat er dus toch dingen spelen.” Het systeem brengt ook weer nieuwe uitdagingen met zich mee, want als je iemand schorst en niet naar buiten brengt wie dat dan is, kunnen leden daar onderling weer over gaan speculeren, wat ook geen veilige omgeving garandeert, vertelt een ander SSRE-bestuurslid tegen leden van Quatsh en Squadra Veloce.

In het Engels

In de kruisbestuiving tussen de bestuursleden komen nog meer voorbeelden voorbij van wat verenigingen zelf al aan sociale veiligheid doen. Zo heeft Don Quishoot op eigen initiatief twee CCP’s aangesteld – al hadden ze er nog liever vier gehad – en is Quatsh volledig in het Engels gaan communiceren. Dat laatste zal steeds relevanter worden, zegt Hofstra later in de bijeenkomst, want veel verenigingen krijgen steeds meer internationale leden. Al lijkt het aandeel internationale studenten bij sportverenigingen vooralsnog een stuk groter dan bij bijvoorbeeld gezelligheidsverenigingen.

Er hangt een open sfeer tijdens de lunch en de studenten blijven niet weg van moeilijke onderwerpen. Zo komt bij een groepje aan bod wat je nou moet doen in geval van een zaak van seksueel overschrijdend gedrag die zo ernstig is dat de politie er eigenlijk aan te pas moet komen. Het antwoord daarop weten ze geen van drieën goed te geven, want vaak is er geen bewijs en een valse beschuldiging kan ook grote gevolgen hebben. Dit soort situaties lijken tot nu toe bij veel verenigingen weinig tot niet voor te komen, maar als je er wél mee te maken krijgt, moet je daar als bestuurslid wel wat mee.

En wat als je als bestuur zélf het probleem lijkt te zijn voor een lid? Je kunt dan bijvoorbeeld de groep waarbij problemen gemeld kunnen worden groter maken, wordt geopperd, zodat het bestuur niks onwelgevalligs over zichzelf onder het tapijt kan schuiven. Maar dan weten ook meer leden van wat er speelt, moet je dat wel willen? En ook als je straks bestuur-af bent, moeten leden die iets gemeld hebben ervan uit kunnen gaan dat je niks doorvertelt.

Training

Dat soort vraagstukken maken dat er animo lijkt te zijn voor de training die Hofstra aan het begin van de lunch aanbiedt, waarbij besturen kunnen leren over wat precies hun rol is bij dit soort situaties en hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan. Een oud-bestuurslid van Impact heeft er ook wel oren naar, want recent kwam hij als trainer terecht in een situatie waarbij een lid op andere leden wat agressief overkwam. Hij ging het gesprek met diegene aan en dat bleek al voldoende om het probleem op te lossen. Dat gaf een goed gevoel, maar het zou fijn zijn om op zo’n moment beter voorbereid te zijn en je zekerder te voelen over wat te doen, vertelt hij.

Samen met zijn groepsgenoten van Industria en Don Quishoot maakt hij de balans op: wat is volgens hen de functie van een bestuur als het gaat om sociale veiligheid? Vooral luisteren naar leden, ze serieus nemen en doorsturen naar de juiste persoon, is de conclusie. En benaderbaar zijn, zodat iedereen zich vrij voelt om iets aan te kaarten als dat nodig is.

Deel dit artikel