Data Science-studenten aangenomen op prestigieuze universiteiten

Drie studenten Data Science vertrekken dit jaar na het afronden van hun bachelor naar prestigieuze universiteiten. Het feit dat ze daar zijn aangenomen zegt niet alleen iets over hun eigen kunnen, maar ook over de kwaliteit van de bacheloropleiding, denken zij, wat voor de TU/e natuurlijk goed nieuws is. Het betekent echter ook dat de studenten niet in Eindhoven blijven voor hun master. En dat terwijl de universiteit daar nou juist op probeert in te zetten.

Het geeft een wat dubbel gevoel, geeft Mark van den Brand toe. Hij is onderwijsdirecteur aan de Eindhovense kant van de gezamenlijke bacheloropleiding van de TU/e en Tilburg University. “Ik ben natuurlijk trots op ze dat ze binnen wisten te komen bij uitstekende programma’s. Het is voor ons een bevestiging dat de opleiding studenten voorbereidt op een nieuwe stap in hun carrière. Maar we willen aan de TU/e ook graag dat studenten hier blijven voor hun masterstudie en daarom vind ik het jammer om ze te zien gaan.” Ironisch is ook dat hij nota bene in een werkgroep zit die zich bezighoudt met het binnenhouden van studenten, voegt hij er lachend aan toe.

Hoe had hij ze tegen kunnen houden? “Ik wil ze helemaal niet tegenhouden. We moeten studenten juist stimuleren om ambitieus te zijn. En op de lange termijn zijn ze ambassadeurs voor onze opleiding.” Daar zijn de studenten het mee eens. Hanna Broszczak, Leander Huyghe en Asfandyar Azhar ronden dit jaar allemaal hun bachelor af en vertrekken respectievelijk naar Imperial College London, University of Cambridge en Carnegie Mellon University (zie hoofdfoto). Naast het feit dat de kwaliteit van de opleiding blijkbaar hoog genoeg is om in aanmerking te komen voor deze universiteiten, spelen er volgens hen meer factoren mee bij het succes. Aan de TU/e hebben ze bijvoorbeeld veel mogelijkheden gehad om zich ook naast hun studie te ontwikkelen, merkt Azhar op. Zelf zette hij de vereniging Break the Algo op, waarvan de leden elkaar stimuleren om de lat hoog te leggen en zichzelf uit te dagen.

Aanbeveling

Ook Huyghe en Broszczak wisten naast hun studie nog tijd te maken voor extra activiteiten. Dat op zichzelf is al bewonderenswaardig, zegt Steffie van den Bosch, die vanaf volgend jaar de onderwijsdirecteur is aan de Tilburgse kant van de opleiding. “Data Science is een uitdagende, fulltime opleiding, dat vraagt al heel veel van studenten. Als het je dan nog lukt om daarnaast nog extra curriculaire activiteiten te ondernemen dan wil dat wat zeggen.” Om die reden benoemde haar voorgangster de extra activiteiten ook in de aanbevelingsbrieven die ze voor de studenten schreef. Maar ook hoge cijfers, ambitie, karakter en communicatie-skills waren ongetwijfeld belangrijke criteria bij hun aanmelding, voegt ze toe. Er was volgens haar geen twijfel over dat deze studenten daar allemaal over beschikten.

Om binnen te komen bij de masterprogramma’s met zeer lage toelatingspercentages moesten de studenten meer doen dan alleen aanbevelingsbrieven sturen. Vooral voor Azhar en Huyghe bleek het proces om aangenomen te worden omvangrijker dan gedacht. Huyghe: “Een opvallend profiel van jezelf creëren bestaat uit meer dan hoge cijfers halen. Dit soort universiteiten willen naast extra curriculaire activiteiten ook onderzoeks-output zien en het aanmeldingsproces op zichzelf is al veel werk. We moesten verschillende brieven schrijven en gestandaardiseerde testen doen, het was zeker meer dan ik had verwacht.”

Persoonlijk verhaal

Azhar doorliep een soortgelijk proces voor negen verschillende masterprogramma’s. Hij zette zijn zinnen op Amerikaanse universiteiten, waar volgens hem ook extra waarde wordt gehecht aan een goed onderbouwde motivatie. Juist de persoonlijke kant was daarbij belangrijk en dat kwam voor hem goed uit, omdat hij daar een goed verhaal over te vertellen heeft. “Ik heb in 2019 een grote rugoperatie moeten ondergaan omdat ik een zeldzame aangeboren afwijking bleek te hebben. Door AI en machine learning toe te passen op het medische domein wil ik eraan bijdragen dat er in de toekomst meer bekend wordt over de aandoening en er beter wordt gediagnosticeerd.” Zijn verhaal had succes bij de University of Chicago en Carnegie Mellon.

Voor Broszczak was het proces gemakkelijker, omdat zij heel specifiek voor het Imperial College in Londen wilde gaan en pas na een eventuele afwijzing andere aanmeldingen in gang wilde zetten. Ze werd aangenomen bij een online deeltijd masteropleiding Machine Learning and Data Science die de Poolse in staat stelt om terug te gaan naar Warschau, waar ze door middel van bijvoorbeeld stages verschillende carrièremogelijkheden wil verkennen. Welke kant die carrière precies op zal gaan weet ze nog niet. “Er zijn zoveel kanten die ik nog op kan.” Het feit dat Data Science een gezamenlijke opleiding van Tilburg University en de TU/e is hielp haar om een brede basis te vormen, waardoor ze al die kanten ook op kán.

Uitdagend

Het is een van de krachten van de opleiding, denkt Van den Brand. “Het is door die samenwerking echt een uitdagende opleiding. We vragen echt het uiterste van studenten. In Eindhoven krijgen ze technische vakken en in Tilburg verdiepen ze zich in de ethische, juridische en zakelijke kant van data science. Als je als student die uitdaging aangaat en dat nog weet te overtreffen eindig je als deze drie studenten.” Daar zit de sleutel volgens hem om te ‘voorkomen’ dat dit soort studenten de TU/e in de toekomst vaker al na hun bachelor verlaten. “We moeten zorgen dat we zelf ook uitdagende masterprogramma’s blijven opzetten, zodat het aantrekkelijk genoeg is om gewoon hier te blijven.” Of de studenten ooit nog terug zullen komen naar de TU/e als promovendus of postdoc weten ze nog niet. “Maar we zullen de universiteit altijd blijven promoten”, drukt Huyghe de onderwijsdirecteuren op het hart. En dat beaamt ook Broszczak.” Ik heb al vrienden uit Polen zover gekregen om hier te komen studeren. Ze zitten in het tweede jaar.” Zo heeft ze het gat dat ze achterlaat toch een beetje gevuld.

Deel dit artikel