RUG mag expert sociale veiligheid ontslaan

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) mag van de kantonrechter universitair hoofddocent Susanne Täuber ontslaan. Ze hekelt de sociale onveiligheid aan universiteiten en is lid van een commissie die minister Dijkgraaf hierover adviseert.

door
foto Christian Guiton / iStock

Aan het vonnis ging een slepend conflict vooraf. Täuber vond dat ze in 2018 onterecht gepasseerd was voor promotie. In 2019 publiceerde ze een artikel waarin ze het beleid van haar universiteit bekritiseerde. Een speciaal programma voor vrouwelijke wetenschappers werkte averechts, was haar ervaring.

Soft skills

Haar faculteit Economie en Bedrijfskunde was onaangenaam verrast, maar besloot in 2020 om Täuber met terugwerkende kracht alsnog te bevorderen tot ‘universitair hoofddocent 1’. Met de kanttekening dat de publicatie van het artikel tot een vertrouwensbreuk had geleid omdat ze niet had overlegd met haar leidinggevenden. Er moest daarom mediation plaatsvinden en Täuber zou coaching krijgen om haar ‘soft skills’ te verbeteren.

De kantonrechter stelt in het vonnis dat de werkrelatie na publicatie van het artikel, en nog een aantal incidenten, “ernstig verstoord” is geraakt en dat de RUG daarbij “een belangrijke, zo niet doorslaggevende rol heeft gespeeld”.

Of de RUG inbreuk heeft gemaakt op de vrijheid van meningsuiting van Täuber laat de kantonrechter in het midden. De werkrelatie is hoe dan ook ernstig verstoord en het lukte niet om haar bij een andere faculteit te plaatsen, zoals ze wilde. Conclusie: de arbeidsovereenkomst mag per 1 mei worden ontbonden.

Signaal

Woensdag sprak Täuber nog tijdens een protestbijeenkomst voor het Groningse Academiegebouw, die mede bedoeld was als steunbetuiging aan haar. Ze ziet het vonnis als een signaal van wat er kan gebeuren als je als wetenschapper je mond opentrekt tegen intimidatie en sociale onveiligheid, tekende de UKrant op.

Täuber kreeg de afgelopen tijd veel steunbetuigingen van collega’s die op Twitter de hashtag #amInext? gebruikten. Ook de Algemene Onderwijsbond (AOb) is solidair. “Helaas treft Täuber, als boodschapper van het slechte nieuws, hetzelfde lot als zoveel andere klokkenluiders, namelijk ontslag’, zegt sectorbestuurder Donald Pechler. Het toont volgens hem het belang aan van een landelijk centraal meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag en sociale veiligheid bij universiteiten.

In februari won Täuber de AcademieKus van de AOb. De jury loofde met name het artikel ‘Professorale pestkoppen’ in de Groene Amsterdammer, dat ze publiceerde met drie collega’s, waaronder TU/e-hoogleraar Remco Tuinier. Daarin stond dat het beleid rond sociale veiligheid aan universiteiten regelmatig tot nog meer misstanden leidt.

Afgelopen december werd Täuber lid van een commissie die minister Dijkgraaf adviseert over “een diverse en veilige leer- en werkomgeving waarin iedereen zich kan ontplooien om de kwaliteit van onderwijs en onderzoek te bevorderen”.

Deel dit artikel