Impact Night UFe koppelt terug en probeert te prikkelen

Emeritus-hoogleraar en oud-decaan Ton Backx denkt dat het Eindhovense universiteitsfonds (UFe) nog veel groeipotentie heeft. Nu heeft het fonds een omvang van zo’n drie miljoen euro, maar waarom zou dat op termijn niet naar dertig miljoen toe kunnen, stelt Backx. Op 28 juni biedt het UFe tijdens haar eerste Impact Night donateurs inzicht over wat er met hun donaties al is bereikt. Maar Backx hoopt dat op die dag andere alumni ook geprikkeld worden om projecten structureel te gaan ondersteunen.

Begin 2020 ging Ton Backx met emeritaat. Aan Cursor vertelde hij toen dat hij nog met het College van Bestuur ging praten over een adviserende of ondersteunende functie, want thuiszitten zat er nog niet in voor de oud-decaan van Electrical Engineering. Het ambassadeurschap voor het Universiteitsfonds Eindhoven (UFe) is een van die functies geworden. Voor Backx is het een mooie missie om alumni ertoe te bewegen om als donateur bij te dragen aan diverse projecten die wetenschappers aan de TU/e willen starten, maar die niet zijn gehonoreerd door de reguliere subsidieverstrekkers, zoals NWO.

Backx: “Er worden in Nederland heel veel onderzoeksvoorstellen geschreven, ook aan onze universiteit, maar daarvan wordt slechts een klein deel uiteindelijk gesubsidieerd. Een boel mooie en innovatieve projecten blijven daarmee op de plank liggen. En het zijn juist deze projecten en de onderzoekers die we met ondersteuning vanuit het UFe een financieel zetje willen geven.”

Thema’s

Daarbij is ervoor gekozen om het thematisch aan te pakken. “Onze alumni blijken toch vaak een voorkeur te hebben om hun donaties enigszins gericht in te kunnen zetten. Dat heeft ertoe geleid dat er twee themafondsen zijn opzet: het Energy Tech Fund en het Health Tech Fund, en wellicht komen er op termijn nog enkele themafondsen bij. Op het gebied van artificial intelligence, fotonica of mobiliteit. Daar denken we nog over na. Het liefst een gebied waar veel verschillende onderzoeksgroepen bij betrokken zijn.”

Volgens Backx zijn het vaak jonge onderzoekers die met extra funding geholpen kunnen worden. “Die hebben nog niet een gevestigde naam of een uitgebreid netwerk, wat het toch makkelijker maakt om bij NWO of in Brussel je project weer gehonoreerd te krijgen.” Het zijn volgens Backx wetenschappers van reputatie die binnen de TU/e op zoek gaan naar projecten die binnen de twee themafondsen vallen en die ook beoordelen welke daarvan uiteindelijk in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit het UFe. “De opzet daarbij is dat zo’n onderzoeker die ervoor in aanmerking wil komen, een compact voorstel aanlevert. We willen niet dat die persoon weer zo’n heel gedegen NWO-voorstel op moet stellen. We kijken hiervoor breed binnen de hele universiteit, want degenen die het beoordelen hebben een breed netwerk. Zo denken we alles wel goed af te dekken.”

Vervolgens wordt gekeken wat er precies nodig is, aldus Backx. “Grosso modo schenkt het UFe met co-financiering zo’n vier ton per onderzoeksvoorstel. De onderzoeker staat het daarbij vrij zijn eigen onderzoek gestalte te geven en hij of zij kan daarvoor een promovendus of postdoc aanstellen.” Het onderzoek moet natuurlijk de moeite waard zijn, vertelt Backx, “maar als het uiteindelijk niet oplevert wat vooraf was verwacht, is dat ook niet erg. Onderzoek doen is trial and error, dus als er niet uitkomt wat je had gedacht is dat ook een antwoord.”  

Initiatieven

De Impact Night die op 28 juni voor het eerst wordt gehouden in Flux, is vooral bedoeld om donateurs te laten zien waar hun geld voor is ingezet. Backx hoopt echter dat dit evenement alumni die nog niet doneren, maar die er wel in geïnteresseerd zijn, over de streep kan trekken ook donateur te worden.

Volgens hem zijn er op dit moment zo’n vijf grote donateurs die verspreid over vijf jaar tijd zo’n vier á vijf ton doneren. “Dat aantal mag wat mij betreft nog zeker groeien. Zo’n avond kan daar een bijdrage aan leveren en eerder hadden we bijvoorbeeld ook al een Startup Night en Innovation Night. Je kunt ze meenemen voor een wandeling door de labs, hopen dat het dan gaat borrelen en dat mensen enthousiast worden en zich aansluiten en het verder gaan uitdragen binnen hun netwerk.”

De oud-decaan zegt blij te zijn met elke donateur die zich aansluit bij het fonds en dat mensen moeten geven naar wat ze kwijt willen. Toch steekt hij zijn ambitie niet onder stoelen of banken als hem gevraagd wordt in hoeverre er nog groei mogelijk is voor het fonds. Met een brede glimlach: “Een omvang van dertig miljoen, waarom zouden we dat op termijn niet kunnen halen?”

Wat biedt UFe nog meer?

Boris en Axel fonds

Dit fonds steunt TU/e-studenten bij de ontwikkeling of het testen van hun innovatieve projecten en onderzoek op het vlak van sport, duurzaamheid en inclusiviteit. Het is in februari van dit jaar opgericht door de ouders van Boris Bakker en Axel Verstegen. Jaarlijks is er een bedrag van maximaal 10.000 euro beschikbaar. Een aanvraag indienen kan op elk moment. Iedere tweede en derde week van elk kwartaal beoordeelt een commissie de aanvragen.

Meer informatie: Boris en Axel fonds.

Studenten- en studieverenigingen

Het UFe stimuleert tal van activiteiten, van verschillende aard. Je kunt denken aan excursies, sportevenementen, concerten, studiereizen en symposia. Deze evenementen worden voor en door studenten georganiseerd en dragen bij aan de uitstraling van de universiteit.

Meer informatie: Studenten- en Studieverenigingen.

Maatschappelijk relevante stages en studententeams

Het UFe draagt graag bij aan een brede talentontwikkeling van studenten. Maak je met je project het verschil? Draagt jouw project bij om mensen te helpen om veiliger, duurzamer en gezonder te leven?

Meer informatie: Maatschappelijk relevante stages en Studententeams

Deel dit artikel