Studentenombuds Roel Notten: “Werken aan wederzijds begrip”

Sinds het begin van dit studiejaar werkt Roel Notten als eerste Studentenombudsfunctionaris op de TU/e, een nieuwe functie die gedeeld wordt met de Universiteit Utrecht. Waarmee kun je als student nu precies bij hem terecht en wat kan hij voor je doen?

door
foto Odette Beekmans

Een ombudsfunctionaris voor TU/e-medewerkers was er al. Om ook de sociale veiligheid en het studieklimaat van studenten te bevorderen, is er sinds september een Studentenombudsfunctionaris aangesteld. Roel Notten (43) werkt voor de TU/e én de Universiteit Utrecht als ‘studentenombuds’, en pendelt tussen de twee universiteitssteden heen en weer om studenten bij te staan. “Heel bijzonder om zo ‘mijn’ twee plekken te verbinden” vertelt hij aan Cursor. “Ik studeerde zelf in Utrecht Sociologie en Internationale betrekkingen – en woon er sindsdien nog steeds -, maar groeide op in Waalre. Als 8-jarig jochie woonde ik op de TU/e de promotie van mijn vader bij, die er later ook hoogleraar batterijtechnologie werd (Peter Notten, red.). Er liggen veel herinneringen hier.” Studenten gaan hem aan het hart, en hoewel zijn functie gericht is op het oplossen van klachten hoopt ook te gaan bijdragen aan een cultuur waarin “we ingenieurs niet alleen vakinhoudelijk opleiden, maar waarin studenten en medewerkers met elkaar ook een sociale toolbox ontwikkelen”.

Voor welke zaken kun je bij de Studentenombudsfunctionaris terecht?
“Ik ben er voor heel uiteenlopende klachten die in meer of mindere mate je studie belemmeren. Dat kan bijvoorbeeld gaan over studiedruk, een geschil over een tentamen, maar vooral ook over ongewenst gedrag.” Voor welke stappen je bij welke klacht moet doorlopen, verwijst Notten naar de wegwijzer sociale veiligheid studenten. “Kijk eerst of je je klacht direct met de betrokken partijen kunt oplossen. Maar soms lukt dat niet, of bedenk je je pas in een later stadium dat een bepaalde situatie niet prettig was of dat je met een langere studieperiode wordt geconfronteerd. Is het moment voorbij maar ervaar je nog frustraties, dan kun je bij de zogenoemde ‘eerste lijn’ terecht, je studieadviseur, tutor of vertrouwenspersoon. Zij kunnen bemiddelen maar ook naar de Studentenombudsfunctionaris doorverwijzen.”

Wat kan de Studentenombudsfunctionaris voor je doen?
“Wanneer je als student een klacht hebt ingediend, maar het idee hebt dat je niet wordt gezien of niet fair behandeld wordt, dan kan ik daarbij begeleiden. Als Studentenombudsfunctionaris heb ik verschillende bevoegdheden. Vaak geef ik advies over de situatie waarin de student zich bevindt en kan ik informeren over de rechten en plichten. Elke casus is anders en de uitkomsten wisselen sterk. Soms is een gesprek waarin je nog een keer het verhaal wil vertellen voldoende, een andere keer is een langduriger bemiddelingstraject noodzakelijk. Ik ben er voor individuele gevallen, maar kan ook een onderzoek starten wanneer ik bepaalde patronen signaleer.”

Naast de studieadviseur, tutor en vertrouwenspersoon is er dus nu ook de Studentenombudsfunctionaris. Wat is het verschil tussen deze functies?
“Bij ongewenst gedrag of een klacht kan je naar je studieadviseur, maar ook naar een vertrouwenspersoon stappen. Zij staan aan de zijde van de student, en proberen je zo goed mogelijk bij te staan tijdens de afhandeling. Binnen de TU/e wordt er veel aandacht besteed om de vertrouwensfuncties in de eerste lijn meer vorm te geven. Dat kan bijvoorbeeld door meer studenten als Confidential Contact Persons op te leiden. Uiteindelijk wil je het liefste dat problemen peer-to-peer opgelost kunnen worden, in de opleiding met de mensen waar je direct mee te maken hebt. Het grote verschil van mijn rol met die van een vertrouwenspersoon is mijn onpartijdig- en onafhankelijkheid. Ik kan daarom als tweedelijns voorziening beide partijen van advies voorzien en waar nodig tussen hen bemiddelen.”

“In een gemeenschap gebeuren er nu eenmaal zaken die niet altijd goed zijn, of beter kunnen. Gelukkig is er een beweging op gang gezet waarin er aandacht is voor deze zaken. Mijn functie is gericht op het oplossen van klachten, maar wat ik uiteindelijk hoop is dat de Studentenombudsfunctionaris kan bijdragen aan een positieve lijn naar uiteindelijk het voorkomen van ongewenst gedrag. Dat we hier aan de TU/e met elkaar aan een gemeenschap werken waar er ruimte is voor wederzijds begrip. Het is heel duidelijk dat er hard gebouwd wordt aan het ontwikkelen van hoogwaardige technologische kennis, maar ik merk in gesprekken dat er op empathisch vlak nog het een en ander te winnen is. Dat kan al beginnen door op het eigen gedrag te reflecteren en soms gewoon ‘sorry’ te zeggen.  Het zou mooi zijn als jonge mensen hier niet alleen vertrekken met een diploma, maar zich ook met de benodigde sociaal-emotionele vaardigheden ook hebben ontwikkeld tot krachtige mensen. Dat is van groot belang; de studenten van nu zijn de toekomst van onze samenleving.”

Hoe kun je contact opnemen met de Studentenombudsfunctionaris?

Roel Notten is om de week op donderdag aanwezig op de TU/e. Per mail, telefonisch (+31 6 39 58 68 47), of via Teams kun je met hem een afspraak maken. Meer informatie en contactgegevens zijn te vinden op de webpagina van de Studentenombudsfunctionaris.

Deel dit artikel