Voor de zomervakantie duidelijkheid over ombudsman studenten

Voor het personeel van de TU/e is er sinds 1 december vorig jaar een ombudsman waar ze terecht kunnen voor bijstand bij een conflict. De universiteitsraad dringt er al enige tijd op aan om ook voor de studenten een ombudsman aan te stellen. In de U-raadsvergadering vertelde vicevoorzitter Nicole Ummelen gisteren dat het College van Bestuur daar voor de zomervakantie nog een uitspraak over zal doen.

door
foto Photograhee / Shutterstock

Toen vorig jaar bekend werd dat aan de TU/e de komst van een ombudsman voor het personeel aanstaande was, werd vanuit de U-raad al direct de vraag gesteld of er niet ook voor de studenten een ombudsman moest komen. Aan bijvoorbeeld de universiteiten in Delft en Enschede is er op dit moment al een ombudsman waar studenten terecht kunnen, al is die aan de Universiteit Twente er ook voor de medewerkers. Gistermiddag in de U-raadsvergadering kwam de vraag weer voorbij. Isidoros Kotinis, studentlid van Groep-één, herinnerde het CvB eraan dat in oktober 2021 het College had toegezegd dat voorstel te onderzoeken. Kotinis vroeg het CvB hoe het er op dit moment voorstaat.

Vicevoorzitter Nicole Ummelen vertelde dat er op dit moment veel tijd en energie gestoken wordt in het uitwerken van plannen die gericht zijn op de sociale veiligheid van studenten. Er zitten onderdelen in uit een breder plan voor sociale veiligheid, dat vorig jaar juli door het CvB werd aangenomen en dat in september door rector Frank Baaijens officieel werd gelanceerd. Ook het mogelijk toevoegen van een ombudsman maakt daar onderdeel van uit, aldus Ummelen. Volgens haar wordt er ook nog gekeken naar andere aanvullende behoeftes en worden de plannen besproken met de daarvoor verantwoordelijke commissie van de U-raad. De evaluatie van de plannen vindt plaats in april en mei, waarbij dan ook de vraag aan bod komt of een ombudsman voor studenten noodzakelijk is, en zo ja, op welke manier die een plaats moet krijgen binnen de organisatie en voor hoeveel dagen.

Ummelen zegt dat daarbij ook gekeken gaat worden naar hoeveel klachten er op dit moment bij vertrouwenspersonen terecht komen en hoeveel klachten Anna Soedira, de ombudsman voor het personeel, tot dan toe heeft behandeld. Ook de cijfers aan andere universiteiten worden in de evaluatie meegenomen en welke type klachten daar aan de orde zijn. “De verwachting is dat we er dan in mei of juni een uitspraak over kunnen doen”, vertelde Ummelen aan de U-raad. Volgens Patrick Groothuis, directeur van Education & Student Affairs (ESA) en als gast aanwezig op de publieke tribune, zullen studenten bij al deze overleggen actief worden betrokken.

Deel dit artikel