Brief van de Kring van Hoofdredacteuren

De Kring van Hoofdredacteuren – kortweg de Kring – is de landelijke koepel van onafhankelijke universiteits- en hogeschoolmedia. In reactie op het uit zijn functie ontheffen van Cursor-hoofdredacteur Han Konings, schreef het bestuur van de Kring vandaag een open brief aan het College van Bestuur, de redactieraad en de Raad van Toezicht van de TU/e: 'Al bijna twee jaar ontvangen wij verontrustende signalen over de manier waarop het bestuur van de TU/e de hoofdredacteur van Cursor onder druk zet en de redactie het werken moeilijk maakt als het om kritische artikelen gaat.'

door
foto Horst Gerlach / iStock

'Het bestuur van de Kring van Hoofdredacteuren én alle hoofdredacteuren van onze aangesloten media zijn geschokt door het op non-actief zetten van de hoofdredacteur van Cursor en het op voorhand onder druk zetten van de redactie om artikelen niet te publiceren.

De Technische Universiteit Eindhoven neemt de onafhankelijke nieuwsvoorziening binnen de eigen instelling niet serieus, terwijl wij denken dat een onafhankelijk medium in het Nederlandse hoger onderwijs juist noodzakelijk is voor een universiteit of hogeschool. Wij ondersteunen daarom de eisen die de redactie afgelopen dinsdagavond op de (zwarte) site van Cursor heeft geplaatst.

Al bijna twee jaar ontvangen wij verontrustende signalen over de manier waarop het bestuur van de TU/e de hoofdredacteur van Cursor onder druk zet en de redactie het werken moeilijk maakt als het om kritische artikelen gaat.

In een reactie van de TU/e op de site staat dat de universiteit kritische berichtgeving verwelkomt en dat er waardering is voor Cursor. Ook de redactieraad zegt het belang van zorgvuldige en onafhankelijke journalistiek te onderschrijven. Het is mooi dat jullie dit belang zien, maar helaas zien we daar in de praktijk weinig van terug. Anders hadden we het gewraakte artikel online kunnen lezen.

Om te zorgen dat de TU/e weer een onafhankelijk medium krijgt waarin de redacteuren op goede wijze hun werk kunnen doen, vinden wij dat de universiteit de eisen van de redactie moet inwilligen.

Geef de redactie vertrouwen om journalistiek werk te doen op een zorgvuldige manier en beoordeel het resultaat achteraf op basis van journalistieke argumenten en niet op basis van vage argumenten dat artikelen onevenwichtig zouden zijn of dat de universitaire gemeenschap niet zou zitten te wachten op dergelijke berichtgeving.

Betrek de redactie ook bij besluiten over de toekomst van het blad en bij de aanstelling van een nieuwe hoofdredacteur.

Bekijk nog de mogelijkheden om de termijn van de oude hoofdredacteur op een constructieve wijze tot de zomer van 2024 (zoals eerder was afgesproken) voort te zetten. Wij keuren de manier waarop de universiteit is omgegaan met een gewaardeerd collega die meer dan twintig jaar zijn werk met veel inzet en expertise heeft gedaan, ten zeerste af.

Zorg voor een redactiestatuut dat het werken van een onafhankelijke redactie mogelijk maakt. Nu heeft het bestuur te veel mogelijkheden om een artikel te veroordelen om andere redenen dan die van journalistieke criteria.

Stel op zorgvuldige wijze een redactieraad samen in overleg met redactie en de zittende redactieraad. Bij de laatste raad zijn alle door de redactie voorgestelde kandidaten afgewezen en heeft het bestuur zelf een raad samengesteld. Daarbij is ook onvoldoende gekeken naar journalistieke expertise.

Met hoogachting

Ries Agterberg, voorzitter Kring van Hoofdredacteuren en hoofdredacteur van DUB
Maaike Platvoet, bestuurslid Kring van Hoofdredacteuren en hoofdredacteur U-Today
Tosca Sel, bestuurslid Kring van Hoofdredacteuren en hoofdredacteur van Profielen'

De volledige brief is ook te lezen op de website van de Kring.    

 

Deel dit artikel